Uusi standardi kameravalvontajärjestelmille

3.3.2016

Standardin SFS-EN 62676-4 uusi osa 4, Soveltamisohjeet, antaa ohjeet kameravalvontajärjestelmälle asetettujen toiminnallisten vaatimusten ja suorituskyvyn varmistamiseen.

Standardin tuntemisesta on hyötyä kaikille, jotka ovat vastuussa kameravalvontajärjestelmään liittyvistä toiminnallisista määrittelyistä, suunnittelusta, laitevalinnoista, asennuksista, käyttöönotosta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Mikäli kameravalvontajärjestelmän tai sen komponenttien ilmoitetaan noudattavan jotain lainsäädäntöä, määräystä/määräyksiä tai kansallisia tai alueellisia standardeja, on nämä väitteet sisällytettävä standardinmukaisuuden todistavaan ilmoitukseen. Kun kameravalvontajärjestelmän käyttöönotto ja luovutus on tehty, on urakoitsijan annettava asiakkaalle ilmoitus standardien vaatimusten noudattamisesta.

Valvontakameroiden järjestelmävaatimuksia, videonsiirtoprotokollia sekä analogisten ja digitaalisten videoiden rajapintoja käsitellään SFS-EN 62676-4 -standardin osissa 1-3. Osa 5, valvontakameroiden kuvanlaatu, on parhaillaan valmisteltavana SESKO:ssa.

 

Lisätietoja standardista SESKO:n sivuilla