Sähkön energiamuotokerroin laskee vuodenvaihteessa

4.12.2017

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet.

Energiamuotokertoimet ohjaavat kohti energiatehokasta rakentamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Mitä suurempi kerroin on, sitä vähemmän kuluttavaksi rakennus tulee suunnitella.

Rakennuksissa 1.1.2018 alkaen käytettävät energiamuotokertoimet (suluissa nykyiset kertoimet):

  • sähkö 1,20 (1,70)
  • kaukolämpö 0,50 (0,70)
  • kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
  • fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)

– Uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta lämmityksessä pitää edistää. Siksi uusiutuvien polttoaineiden ja kaukolämmön kertoimet ovat alhaisimmat. Myös sähköntuotannossa päästötön tuotanto lisääntyy. Siksi sähkön kerrointa on ollut perusteltua alentaa, sanoo asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Marraskuun lopussa annettu asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia. Uudet energiamuotokertoimet tulevat voimaan 1.1.2018 ja ne koskevat uusia rakennuksia, joiden rakennuslupahakemus jätetään vuodenvaihteen jälkeen.


Ympäristöministeriön tiedote