Hissien uudet turvallisuusstandardit voimaan

12.9.2017

Uudet hissistandardit muuttavat muun muassa hissikuiluun, koneistotilaan ja koriin liittyviä vaatimuksia. Kaikkien 31.8.2017 jälkeen käyttöönotettavien hissien on oltava uusien standardien mukaisia.

Sekä hissinkäyttäjien että asentajien turvallisuus ja hissien esteettömyys paranevat merkittävästi kahden uuden eurooppalaisen hissistandardin myötä. EN 81-20 -standardi asettaa päivitetyt turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle. EN 81-50 -standardissa puolestaan määritetään hissinosien testaus- ja tarkastusvaatimuksia.

Muun muassa hissikuiluun, koneistotilaan ja koriin liittyvät vaatimukset muuttuvat. Siinä missä hissikuilun suojaukseksi riitti tähän saakka suhteellisen ohut, punottu metalliverkko, pitää hissien ympärille asentaa jatkossa selvästi tukevampi säleikkö.

Muutokset parantavat myös hissiasentajien työturvallisuutta. Esimerkiksi hissikuiluihin on asennettava tason ovelta kuilun pohjalle turvallisen kulun mahdollistavat tikkaat. Myös hissien ylätilojen ja hissikuopan mitoituksiin tulee merkittäviä turvallisuutta parantavia muutoksia. Lisäksi poistuminen hissikorin katolta pitää onnistua jatkossa katon ja tasonoven yläreunan välistä, korin kattoluukun kautta tai kuilun pelastusoven kautta.

Suomessa kansallisiksi standardeiksi vahvistetut EN 81-20 ja EN 81-50 koskevat kaikkia 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettavia hissejä.