Led-valonheittimistä löytyi lukuisia puutteita

12.9.2017

Eurooppalaisessa markkinavalvonnassa peräti 47 prosenttia testatuista led-valonheittimistä poistettiin markkinoilta vaatimusten vastaisina.

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset selvittivät led-valonheitinten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta yhteisellä valvontahankkeella. Valonheittimistä tarkastettiin sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä täyttävätkö ne hallinnolliset vaatimukset.
Projektiin osallistui markkinavalvontaviranomaisia yhteensä 17 maasta.

Testattu led-valonheitin

Testatuista 82 led-valonheittimestä vain kaksi täytti kaikki vaatimukset. 47 prosenttia testatuista valonheittimistä vedettiin pois EU-markkinoilta.

– Tilanne on huolestuttava, ja toivommekin todella, että tulevaisuudessa tilanne paranee ja tuotteet täyttäisivät niille asetetut vaatimukset. Projektia voidaan pitää onnistuneena, sillä poistimme markkinoilta huomattavan määrän vaarallisia led-valonheittimiä ja siten paransimme Euroopan turvallisuutta, yhteisprojektin vetäjänä toiminut ryhmäpäällikkö Hannu Mattila Tukesista kertoo.

Tukes tarkasti 10 Suomessa myytävää led-valonheitintä, joista viisi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin myyntikielto eli uudet toimitukset jälleenmyyjille kiellettiin. Suurin osa (75 %) testatuista valonheittimistä oli valmistettu Kiinassa.