Turvallisuusvalvojan tutkintoperusteet julkaistiin

13.4.2017

Opetushallitus on julkaissut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) tutkintoperusteet. Tutkinto mahdollistaa turvasuojaustoimintaa harjoittavan yrityksen vastaavaksi hoitajaksi hakemisen.

Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain mukaan kaikkien vähintään viisi henkeä työllistävien, turvasuojaustoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa tulee olla turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tai vastaavan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja vuoden 2018 loppuun mennessä.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Tutkintoon osallistumiseen ei ole muodollisia koulutusvaatimuksia.

Tutkinnossa painotetaan yksityisen turvallisuusalan työtehtävien sekä alan velvollisuuksien ja lainsäädännön hallintaa. Tutkinto  muodostuu  kahdesta  pakollisesta  ja  kolmesta
valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tukinnon osat:

  • Turvallisuuslainsäädäntö
  • Turvallisuussuunnittelu

Valinnaiset osat:

  • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (vastaa kahta tutkinnon
  • osaa)
  • Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tutkintoperusteet (pdf)