Sähköalan työehtosopimus vahvistettiin yleissitovaksi

14.6.2017

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 5.6.2017 tekemällään päätöksellä vahvistanut, että 1.2.2017 voimaan tullut Sähköistys- ja sähköasennustoimialan työehtosopimus on soveltamisalallaan yleissitova.

Työehtosopimus vahvistettiin yleissitovaksi Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle esittämästä vastustuksesta huolimatta.

Vastustuksen perusteena oli se, että Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus – aivan kuten sitä edeltävät työehtosopimukset jo kymmenien vuosien ajan - käsittää myös teollisuuden prosessisähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt, jotka sisältyvät myös Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan.

Sähköistys- ja sähköasennustoimialan työehtosopimuksen osapuolina ovat Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry.

– Yleissitovuus merkitsee sitä, että myös ulkomaisten yritysten Suomeen työhön lähettämien työntekijöiden työsuhteissa on noudatettava keskeisten työsuhteen ehtojen osalta samoja Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaisia ehtoja kuin kotimaistenkin yritysten, STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén kommentoi.