Tukesin pienkohdeprojektin tulokset eivät mairittele

16.5.2017

Tukes tutki pienkohdeprojektissaan 65 uuden omakotitalon tai vastaavan pienkohteen sähköasennusten toteutusta turvallisuusvaatimuksiin nähden. Loppuvuodesta 2016 tehdyn selvityksen mukaan asennustyöt olivat hyväksyttävällä tasolla vain kahdessa kolmasosassa kohteista.

Selvitys toteutettiin teettämällä valtuutetuilla tarkastavilla tahoilla pienkohteiden sähkölaitteiston varmennustarkastus.

Tulokseksi saatiin, että 43 asennuskohteen (66 %) asennustyöt olivat hyväksyttävällä tasolla ja ne sisälsivät enintään yksittäisiä pieniä puutteita. Muissa kohteissa (19 %) havaittiin asennuksissa runsaasti asennuspuutteita mukaan lukien kahdeksan kohdetta (12 %), joissa osa havaituista puutteista oli vakavahkoja. Kolmessa tai neljässä tapauksessa nämä vakavahkot puutteet olisivat johtaneet uusintatarkastukseen. Välitöntä vaaraa aiheuttavia virheitä oli yhdessä kohteessa.

Havaittuja asennuspuutteita olivat muun muassa palovaaraa aiheuttavat valaisinasennukset, huonosti tehdyt johdinliitokset, päämaadoituskiskon puuttuminen ja muut potentiaalintasausjärjestelmään liittyvät puutteet, keskuksien puutteellinen kosketussuojaus, liian iso ylivirtasuoja, kevi-johtimen käyttö vaihejohtimena, puutteellinen vikavirtasuojaus, kaapeleiden puuttuva mekaaninen suojaus ja kiukaan asentaminen liian lähelle palavia rakenteita.

Jotkut puutteet johtuvat osaamisen puutteesta, mutta useimmissa tapauksissa kysymys lienee huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.

Linkki Tukesin tiedotteeseen