WWF palkitsi sähkön kysyntäjoustosovelluksen

16.5.2017

Maailman luonnonsäätiö WWF on valinnut Sympowerin kansainväliseen Climate Solver -verkostoonsa. Yrityksen ohjelmisto kehittää sähkön kysyntäjoustoa ja voisi auttaa lisäämään sähköntuotantoa uusiutuvilla energianlähteillä.

WWF valitsi Suomesta, Ruotsista ja Norjasta Climate Solver -verkostoonsa yhteensä kuusi cleantech-alan kasvuyritystä. Järjestön mukaan Pohjoismaissa on runsaasti varhaisen vaiheen innovaatioita, joilla ilmasto-ongelmaa voitaisiin helpottaa, mutta puutteelliset kannustimet kuitenkin hidastavat ratkaisujen laajamittaista tuotantoa.

– Pohjoismailla on edellytykset muodostua innovaatioiden Piilaaksoksi, jossa uudet teknologiat syntyvät, kehittyvät ja lähtevät maailmalle. Kannustamme päättäjiä edistämään varsinkin kotimarkkinoiden synnyttämistä, joilla upeat suomalaiset cleantech-ratkaisut saataisiin sekä kotimaiseen että kansainväliseen käyttöön, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Nykyisellään tuulta ja aurinkoa voidaan käyttää sähköntuotannossa silloin, kun sääolot ovat suotuisat, ei välttämättä silloin kun sähkön tarve olisi suurin. Sympowerin keksintö tasapainottaa sähköjärjestelmää hyödyntämällä sähköjoustoa kuluttajien sähkölaitteiden avulla.

– Sähköjärjestelmän tulee muuttua käsi kädessä uusiutuvan energian, varsinkin nopeasti halpenevien tuuli- ja aurinkoenergian, integroimiseksi. Kysyntäjouston myötä uusiutuvilla tuotetun sähkön käyttövarmuus nousisi huomattavasti, Rohweder sanoo.


Sympowerin verkkosivut