Uusia standardeja hätäkuulutusjärjestelmille

16.5.2017

Uusissa SFS-standardeissa ohjeistetaan puheen ymmärrettävyyden mittaamista ja arviointia.

Kauppakeskuksen hätäpoistumisjärjestelmä

Standardissa SFS-EN 50849: 2017 otetaan käyttöön puheensiirtoindeksi hätätilanteissa käytettävien äänijärjestelmien puheen ymmärrettävyyden arviointiin. Standardissa vaadittava ymmärrettävyysarvo ilmaistaan STI-asteikolla (Speech Transmission Index).

Standardi korvaa standardin SFS-EN 60849 ja poistaa samalla aiemmat ristiriidat paloilmoittimia käsittelevän standardisarjan SFS-EN 54 kanssa mukaan lukien äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteita ja kuulutusjärjestelmien kaiuttimia koskevat standardit (SFS-EN 54-16 ja SFS-EN 54-24).

SFS-EN 60268-16 -standardin uudistettu, 4. painos määrittelee menetelmät äänijärjestelmien puheenymmärrettävyyden arvioimiseksi ja kuvaa STI-menetelmän käyttöä. Standardeja sovelletaan järjestelmiin, joissa kaiuttimia käytetään lähettämään äänikuulutuksia hätätilanteissa ja hälytyksestä kertovia äänimerkkejä.
  

SESKO:n tiedote aiheesta