STUL perää paikallista sopimista

25.2.2016

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n mukaan sähköasennusalalla on huutava tarve paikallisen sopimisen lisäämiseen.

Liiton mukaan nykyisen yleissitovan työehtosopimuksen perusrunko pilkuntarkkoine yksityiskohtaisine määräyksineen periytyy puolen vuosisadan takaa.

– Tuon ajankohdan jälkeen tekniikan kehitys – IT-, turva-, automaatio- ja AV-järjestelmät – on eriyttänyt yksittäisten yritysten toimintamalleja niin paljon, että työehtosopimuksen tarkka noudattaminen on käytännössä monessa tapauksessa mahdotonta vaikka halua olisi, STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen toteaa.

Alan noin 600 varsinaisesta työnantajayrityksestä ainoastaan vajaa kolmannes on järjestäytynyt työehtosopimuksia solmiviin työnantajajärjestöihin.

– Tässä rakenteessa nykyinen käytäntö, että yleissitovassa työehtosopimuksessa oikeus paikalliseen sopimiseen rajataan vain työnantajajärjestöön kuuluville yrityksille, sotii täysin yleistä oikeustajua vastaan ja saattaa hyvinkin olla perustuslain takaaman järjestäytymisvapauden ja tasa-arvoisuuden vastaista, Kyllönen sanoo.

Kyllösen mielestä yhteistoiminta-asiamies Harri Hietalan paikallista sopimista koskeva selvitys antaa hyvät lähtökohdat paikallisen sopimisen laajentamiselle. Siinä on varsin tasapuolisesti otettu huomioon niin työntekijöiden aseman turvaaminen kuin yritystoiminnan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen.

– Paikallisen sopimisen laajentamisesta olisi sekin hyöty, että työehtosopimusosapuolet pakotettaisiin ylös poteroistaan uudistamaan sähköistysalan työehtosopimus vastaamaan tämän päivän tekniikan ja markkinoiden vaatimuksia. Tällaisella yleissitovalla työehtosopimuksella olisi paikkansa myös jatkossa paikallisen sopimisen perälautana, sanoo Kyllönen.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on noin 2 000 sähköurakointiliikkeen elinkeinopoliittinen edunvalvoja.