Uudet keskijännite- ja suurjännitekaapelistandardit julkaistu

29.9.2017

Suurjännitekaapelien yleiset ominaisuudet kuvaava SFS-standardi 5702 on uudistettu. Keskijännitekaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset kuvataan päivitetyssä standardissa SFS 5636.

Standardi SFS 5636: 2017 on uudistettu, koska keskijännitekaapeleiden käyttöperiaatteet ovat merkittävästi muuttuneet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden myötä. Standardin mukaisten kaapeleiden vaatimuksia on täsmennetty mm. siten, että kaapelit soveltuvat entistä paremmin maahan aurattaviksi.

Standardi määrittelee alumiini- ja kuparijohtimisia, PEX-eristeisiä 10 kV, 20 kV ja 30 kV keskijännitevoimakaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset. Lisäksi siinä annetaan keskijännitekaapelien käyttöä ja valintaa koskevat suomenkieliset ohjeet.

Standardin SFS 5702: 2017 uuteen painokseen on lisätty kaapelien käyttölämpötila-aluetta, kaapelin vetoa sekä taivutettavuutta koskevat vaatimukset, jotta kaapelit soveltuvat käytettäviksi suomalaisissa olosuhteissa.


SFS:n tiedote aiheesta