STUL:n puheenjohtaja Jussi Kuusela: Laadukkaan talotekniikan merkitys kasvaa jatkuvasti

21.11.2016

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n puheenjohtaja Jussi Kuuselan mukaan
laadukas lopputulos edellyttää aina laadukkaiden toteuttajien yhteistyötä. ”Liian tiukoilla sanktioilla haudataan helposti luontevan yhteistyön edellytykset.”

Jussi Kuusela. Kuva Tuomas SaulialaPääkaupunkiseudulla lähes 200 henkeä työllistävän Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela aloitti Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton puheenjohtajan kaksivuotiskautensa vuoden 2016 alussa. Hänen mukaansa lisääntyvän ja monimutkaistuvan talotekniikan asennus ja käyttöönotto vaatii jatkuvasti enemmän ammattitaitoa asennusyrityksiltä ja suunnittelijoilta.

– Nykyisin talotekniikalla on jo ratkaiseva merkitys paitsi rakennusten kestävyydelle ja olosuhteille, myös elinkaarikustannuksille ja energiatehokkuudelle, Kuusela sanoo.

Vaikka talotekniikan osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista kasvaa jatkuvasti, halutaan talotekniset urakat pilkkoa usein pitkiksi aliurakointiketjuiksi lukuisille eri toimijoille.

– Tekniikan kehityksen kärjessä pysytään parhaiten siellä, missä tekniikan kanssa ollaan jatkuvasti tekemisissä eli urakointiliikkeissä. Tämän ammatillisen osaamisen hyödyntäminen onnistuu paremmin urakointiketjun ylä- kuin alapäässä.

Rakentamisen laadusta puhuttaessa kulunut vuosi on Kuuselan mukaan ollut huonon valon huippuvuosi.

– Rakentaminen on tällä hetkellä yksi harvoja Suomen talouden valopilkkuja. Tilanne pitäisi osata hyödyntää rakentamisen imagon parantamiseen ja yhteisten pelisääntöjen kehittämiseen. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu lukuisten eri hankkeiden ongelmista, mutta yksittäisten syyllisten etsimisen sijaan nyt tulisi löytää ongelmien perimmäisiä syitä ja etsiä uusia ratkaisuja, jotta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa, Kuusela sanoo.

Tilaajapuolelta laatuhaasteiden ratkaisuksi tarjotaan herkästi sopimusehtojen tiukentamista, sakkoja ja sanktioita, mutta pelkällä kepillä laadun parantaminen ja eri osapuolten välisen yhteistyön kehittäminen Kuuselan mukaan tuskin onnistuu.

– Liian tiukoilla sanktioilla haudataan helposti luontevan yhteistyön edellytykset ja hidastetaan merkittävästi rakentamisen prosesseja. Nykymenon jatkumisen vaarana on, että ennestäänkin riitaisena tunnettu rakennusala riitautuu entistä enemmän jokaisen osapuolen tulkitessa eri sopimusehtoja omalla tahollaan, Kuusela sanoo.

Rakentamisen laadun parantamisessa Kuusela suhtautuu toiveikkaasti hankintalain uudistukseen. Mikäli laatukysymykset halutaan todella huomioida jatkossa kilpailutuksissa, tarjoaisi tämä Kuuselan mukaan myös hyvän mahdollisuuden alan pelisääntöjen yhteiseen kehittämiseen.