Sähkö- ja rakentaminen 2016 -lehden pääkirjoitus

21.11.2016

Lakimuutos korostaa sähkölaitteiston haltijan vastuita

Esa Tiainen. Kuva Mikko Arvinen

Sähköturvallisuuslaki käsittelee nimensä mukaisesti ensisijaisesti sähkön käytön turvallisuutta. Laki sisältää muun muassa sähköasennusten kunnossapitoa ja tarkastuksia koskevat vaatimukset. Nykyisen, vuonna 1996 voimaan tulleen lain uudistus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja sen odotetaan tulevan voimaan vielä tämän vuoden puolella.

Uusi sähköturvallisuuslaki tuo muutoksia sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväleihin ja korostaa sähkölaitteiston haltijan roolia kunnossapidossa. Sähkölaitteiston haltija on vastuussa sähkölaitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta sekä siitä, että laitteisto täyttää lain vaatimukset.

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa myös määräaikaistarkastusten tilaamisesta. Tarkastajan tulee määräaikaistarkastuksessa varmistua siitä, että kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi. Laitteiston haltijan tulee säilyttää tarkastuspöytäkirjat vähintään 10 vuotta. Osoitus tarkastuspöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta tulee säilyttää vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

Sähkölaitteistot luokitellaan jatkossakin kolmeen eri laitteistoluokkaan. Luokkaan 1 kuuluvat asuinrakennukset, joissa on enemmän kuin 2 asuinhuoneistoa sekä kaikki kiinteistöt, joiden ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A. Näin ollen suurin osa liike- ja toimistokiinteistöistä kuuluu laitteistoluokkaan 1.

Luokan 1 laitteiden määräaikaistarkastusväli muuttuu nykyisestä 15 vuodesta 10 vuoteen. Seuraava määräaikaistarkastusajankohta määräytyy tarkastushetkellä voimassa olevan lain mukaan. Sähkölaitteistoluokkaan 2 kuuluvat käytönjohtajaa edellyttävät sähkölaitteistot, joiden liittymisteho on yli 1600 kVA. Näissä laitteistoissa määräaikaistarkastusväli säilyy 10 vuotena.

Tarkastuksista huolehtiminen on olennaista laitteistojen turvallisuuden varmistamiseksi. Sähköasennukset ovat Suomessa turvallisia ja ne voidaan pitää turvallisina, kun asennustyöt ja tarvittavat kunnossapitotyöt teetetään sähköalan ammattilaisilla. Vaatimusten täyttymisen lisäksi on hyvä huolehtia siitä, että sähköistys palvelee nykypäivän vaatimuksia ja käyttäjien muuttuvia tarpeita.