Ukkos- ja ylijännitesuojaus

Toimitilakiinteistöissä on tyypillisesti myös muita sähköjärjestelmiä, kuten ylijännite- ja ukkossuojausjärjestelmiä. Ukkossuojausjärjestelmä suojaa rakennusta ja sen sisällä olevia henkilöitä ja irtaimistoa suoran tai epäsuoran salamaniskun aiheuttamalta ylijännitteeltä.

Ukkos- ja ylijännitesuojauksen toteuttaminen jää kiinteistön haltijan vastuulle, koska lainsäädäntö ei suojausta yleensä edellytä.Toimitilakiinteistöissä ukkos- ja ylijännitesuojauksen toteuttaminen tulee tarpeelliseksi laajojen ATK-järjestelmien ja -laitteiden suojaamiseksi.


Ukkossuojaus

Ukkossuojaus voidaan toteuttaa jos käyttäjä tai omistaja haluaa suojata rakennuksen salamaniskujen aiheuttamilta vahingoilta. Joissakin tapauksissa määräykset, viranomaiset tai vakuutusyhtiöt vaativat kohteeseen ukkossuojauksen.

Ukkossuojausrakenteiden toiminta perustuu siihen, että salamavirta ohjataan hallitusti ukkosjohtimen välityksellä maahan, jolloin salama ei aiheuta rakennukselle tuhoja.


Ylijännitesuojaus

Sähkölaitteiden suojaamiseen pelkkä ukkossuojaus ei riitä. Sähkölaitteille vahingollinen ylijännite voi siirtyä useita kilometrejä sähkö- tai televerkon välityksellä rakennuksessa oleviin sähkölaitteisiin ja hajottaa ne. Nykyaikaisissa rakennuksissa on paljon ylijännitteille herkkiä ja arvokkaita sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jolloin ukkossuojausta kannattaa täydentää sähköverkon ylijännitesuojauksella.

Ylijännitesuojauksella rajoitetaan ylijännitteet sille tasolle, etteivät ne aiheuta vahinkoa sähkölaitteille. Suojat asennetaan useimmiten sähkökeskukseen ja asentaminen edellyttää sähköalan ammattilaista.

Suojauksen suunnittelussa kannattaa käyttää asiantuntijaa, joka määrittelee suojauksen tarpeen ja toteutuksen sekä suojauksessa tarvittavat komponentit ja laitteet.Lisätietoa:

Sähköalan artikkeleita aiheesta löydät täältä.