Kiinteistön tietoliikenneverkko

Asuinkiinteistöjen monipalveluverkotUusi Asuinkiinteistöjen tietoliikenneverkon uudistaminen -opas on ilmestynyt.

Taloyhtiössä voi olla erityyppisiä tietoverkkoja ja antennijärjestelmiä. Nykyaikainen kiinteistön sisäinen tietoverkko on monipalveluverkko. Sen on kyettävä välittämään suuri joukko erilaisia tietoliikenne- ja viestintäpalveluja koteihin ja kiinteistöön. Kaapelointia ei rakenneta aina erikseen jokaista uutta palvelua varten, vaan sen on oltava luonteeltaan avoin ja yleinen.

Kiinteistön ikä, varustetaso ja sijainti vaikuttavat paljon siihen, millaisia tietoteknisiä ratkaisuja kiinteistössä on mahdollista toteuttaa ja miten suureksi kustannukset muodostuvat. Peruslähtökohtana kiinteistön tietoteknisten valmiuksien parantamisena voidaan pitää sitä, että tietoverkon on sovelluttava laajakaistaisten internet-palvelujen ja digi-tv -palvelujen jakeluun.

Kaapeloinnin teknisen elinkaaren tulee olla vähintään 25 vuotta. Taloyhtiöiden kannattaa harkita tietoteknisiä ratkaisujaan perusteellisesti, koska kyseessä on kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen hankinta.

Asuinkiinteistöjen monipalveluverkotAsuinkiinteistön tietoliikenneverkon tulisi mahdollistaa ainakin seuraavat palvelut:

  • Nopeat Internet-liittymät palveluineen
  • Digitaaliset tv-palvelut
  • Puhelinpalvelut
  • IPTV
  • Tilausvideo (VoD)
  • Rakennusautomaation palvelut
  • Turvatekniikan palvelut
  • Kiinteistön sisäiset tietoliikenne- ja viestintäpalvelut

Verkon tulee mahdollistaa palvelut jokaiseen kotiin riippumatta siitä, millaiseen ulkoiseen verkkoon kiinteistö on liitetty. Näitä ulkoisia verkkoja voivat olla esim. optinen liityntäverkko, kaapeli-tv-verkko ja maanpäällisten tv-lähetysten verkko. Verkon avoimuuden periaate antaa taloyhtiölle ja asukkaille mahdollisuuden kilpailuttaa teleurakoitsijoita sekä verkkoyhteyksiä ja viestintäpalveluja tarjoavia teleyrityksiä.

Lisätietoa aiheesta löydät alan liittojen julkaisemasta Asuinkiinteistöjen tietoliikenneverkon uudistaminen -oppaasta sekä oppaan tiivistelmästä: