Puhelinjärjestelmät

Yritysten ja yhteisöjen perinteinen viestintäjärjestelmä on puhelinjärjestelmä, jonka piirissä on organisaation keskeiset toiminnot. Puhelinjärjestelmä muodostuu perinteisestä puhelinvaihteesta, IP-puhelinjärjestelmästä tai mobiilivaihteesta tai niiden yhdistelmästä.

Esimerkki IP-puhelinjärjestelmän rakenteesta.

Yrityksen tai yhteisön perinteisestä kiinteistön puhelinvaihteesta on kasvanut organisaation viestintäjärjestelmä, joka koostuu kiinteistön puhelinjärjestelmästä, operaattorin verkkopalveluista, mobiilivaihteesta tai niiden yhdistelmästä.

Perinteinen puhelinvaihde on yleensä organisaation omistuksessa tai hallinnassa oleva erillinen puhelinjärjestelmä, joka liittyy yleiseen televerkkoon keskusjohdoilla. Puhelinvaihteen alaliittymiin liitetään analogisia puhelimia ja päätelaitteita tai digitaalisia toiminnepuhelimia. Puhelinvaihteen keskusyksikkö sijaitsee yleensä toimitilakiinteistön puhelinvaihdehuoneessa. Puhelinvaihteeseen liittyy erillisjärjestelmänä esimerkiksi puheposti, langaton puhelinjärjestelmä tai puhelunvälittäjän informaatiojärjestelmä.

Puhelinpalvelut kytketään yhä useammin IP-verkkoon laajakaistayhteyden tavoin. Kuva: Pertti A. MäkinenIP-puhelinjärjestelmä on osa organisaation lähiverkkopalvelua. Puheensiirto on integroitumassa muuhun tiedonsiirtoon IP-verkkotasolla. Kiinteistön lähiverkkoa ja yleiskaapelointijärjestelmää hyödyntävät IP-puhelinjärjestelmät ovat yleistymässä. Matkapuhelimien asema on vakiintunut ja joissain yrityksissä matkapuhelin on loppukäyttäjän ainoa puhelin- ja viestintälaite.

Alapuhelimet liitetään lähiverkkoon, kuten muutkin tietokonelaitteet ja puhe välitetään lähiverkon kautta muihin päätelaitteisiin sekä yleiseen televerkkoon ja IP-verkkoon. Puhelinjärjestelmän keskeisen osan muodostaa puhepalvelin sekä muut tarvittavat palvelimet, kuten puheposti. Palvelimet toimivat osana lähiverkkoa.

Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) on nähty kiinnostavana vaihtoehtona, koska tiedonsiirto yleisessä globaalissa internet-verkossa on veloituksetonta. Internet-liittymästä sekä taatusta kaistasta ja palveluista on oltava valmis maksamaan palvelutason mukaan.

Mobiilivaihde hyödyntää operaattorin matkapuhelinverkkoa. Yritys tai yhteisö ostaa operaattorilta mobiilivaihdepalvelua. Päätelaitteina käytetään matkapuhelimia (GSM yms.), jotka muodostavat yhtenäisen käyttäjäryhmän. Mobiilivaihdepalvelun ohessa voi toimia myös perinteinen puhelinvaihde tai jokin muu puhelinjärjestelmä.

Asennus, käyttöönotto ja ylläpito. Keskeinen osa puhelinjärjestelmähankintaa on järjestelmän asennus ja käyttöönotto. Onnistunut asennus edellyttää hyvää teknistä suunnittelua. Etenkin IP-puhelinjärjestelmähankinnan yhteydessä on huomioitava teletilojen, kaapelointijärjestelmien, lähiverkkojen ja organisaation alueverkkojen soveltuvuus osaksi uutta järjestelmää.

Asennus ja käyttöönotto edellyttää myös toiminnallista suunnittelua, joka koostuu muun muassa numerointisuunnittelusta, puhelinpalvelutiimien, kuten puhelunvälittäjien, toimintaympäristön ja apuvälineiden määrittämisestä, käyttäjäkohtaisten puhelinpalveluprofiilien määrittämisestä ym.

Hankinnan yhteydessä tulee sopia myös järjestelmän ylläpidosta, jonka toimivuus saattaa olla monelle asiakasorganisaatiolle elintärkeää. IP-puhelinjärjestelmän ylläpitosopimuksessa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: järjestelmän ja sen päätelaitteiden ylläpito ja viankorjaus, ylläpitoasennukset ja niiden dokumentointi, järjestelmän päivitykset sekä järjestelmän oheisjärjestelmien ylläpito ja viankorjaus.