Yleiskaapelointijärjestelmät

Yleiskaapelointi on toimitilakiinteistön peruskaapelointi, joka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksin, kuten datasiirtoon, puheensiirtoon sekä erilaisten turvallisuusjärjestelmien tiedonsiirtotarpeisiin.

Yleiskaapeloinnin käyttösovellukset ovat laajentuneet liike- ja toimistorakennuksista myös tehdasrakennuksiin ja asuinrakennuksiin. Kuva: Mikko KäkeläKaapelointi luo perustan sille, mitä tietoliikennejärjestelmiä ja -palveluja kiinteistössä voidaan toteuttaa. Siksi sillä on keskeinen asema koko palvelukokonaisuuden kannalta ja se on myös tämän pysyvin osa.

Yleiskaapelointi on tarkoituksenmukainen ja tehokas tapa toteuttaa kiinteistön tietoliikennekaapelointi. Se on järjestelmäriippumaton kaapelointiratkaisu, jota voidaan muunnella joustavasti tarpeiden muuttuessa.

Standardoitu järjestelmä

Laajakaistaliittymien täysimittainen hyödyntäminen edellyttää, että toimitilakiinteistössä on käytössä yleiskaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointi koostuu nousukaapeleista, joina käytetään yleensä valokaapeleita, ja kerroskaapeleista, joina käytetään parikaapeleita.

Yleiskaapelointijärjestelmät ovat standardoituja niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Yleisin suositeltava yleiskaapelointistandardi on SFS-EN 50173-1, joka on E-luokan mukainen järjestelmä. Se toteutetaan kategoria 6 kaapeleilla ja kytkentäkomponenteilla. Kyseisen standardin mukainen yleiskaapelointijärjestelmä mahdollistaa jopa 1 Gbit/s-siirtonopeuden parikaapeliverkossa.


Lisätietoja:

Asuintalojen uudet yleiskaapelointistandardit

Yritysten ja yhteisöjen laajakaistaratkaisut