Osakas - miksi kannattaa osallistua yhtiökokoukseen?

6.3.2017

Taloyhtiöt kokoustavat vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin, jossa osakkaalla on päätösvalta. Kokouksessa päätetään esimerkiksi vastikkeiden suuruudesta ja merkittävistä korjaushankkeista.

Yhtiökokoukseen kannattaa kaikkien osakkaiden osallistua. Siellä jokainen on päättämässä omaan asumiseensa ja talouteensa liittyvistä asioista. Osallistumalla yhtiökokoukseen pysyy hyvin selvillä siitä, mitä taloyhtiössä tapahtuu. Samalla tutustuu isännöitsijään ja naapureihin paremmin. Jos harkitsee omaa osallistumistaan, kannattaa ottaa selvää, miksi oma osallistuminen olisi oikeasti hyödyllistä.

Osakas ei vain osallistu kokoukseen, vaan hän voi myös vaikuttaa esityslistan sisältöön. Osakkaalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia käsittelyyn kirjallisella vaatimuksella. Asiapyyntö on lähetettävä hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää varsinaiseen kokouskutsuun.

Yhtiökokouksessa voidaan päättää vain asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Vaikka osakkaan vaatimasta asiasta ei yhtiökokouksessa voitaisikaan päättää, on siitä mahdollista keskustella ja hallitus voi jatkaa sen käsittelyä myöhemmin.

Yhtiökokous on paikka, missä kannattaa esittää kysymyksiä. Hallituksella ja isännöitsijällä on velvollisuus vastata näihin kysymyksiin. Kysymykset tulee esittää kulloinkin käsittelyssä olevasta asiasta.

Päätä omasta taloudestasi

Yhtiökokous päättää muun muassa taloyhtiön talousarviosta ja tulevista korjaushankkeista. Kuukausittain kerättävä yhtiövastike sisältyy osana talousarvioon ja on yksi suuri omaisuuserä, jonka osakkaat yhtiön ylläpidosta ja hoidosta maksavat. Yhtiövastikkeesta päättäminen on siis tärkeä asia jokaiselle osakkaalle ja sen määrittelemisessä tulee olla hyvät perustelut sekä järkevä pelivara. Oman talouden ja yhtiön tulevista kustannusrasitteista sekä suunnitelmallisesta kunnossapidosta päättäminen on jokaisen osakkaan asia.

Yksi yhtiökokouksen oleellisista päätöksistä on hallituksen valitseminen. Hallitus vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta, rakennuksista, piha-alueesta sekä yhtiön koko toiminnasta. Apuna hallituksella on juokseviin tehtäviin sitoutunut ammattitaitoinen isännöitsijä.

Hallitustoimintaan osallistumista ei ole syytä pelätä, eikä siihen ketään myöskään pakoteta. Jos itse ei halua asettua ehdolle, kannattaa kuitenkin olla mukana valitsemassa sitoutuneita henkilöitä yhtiön asioita hoitamaan. Tullessaan valituksi hallitukseen, henkilö ei ole pakotettu tehtävään määräajaksi, vaan paikasta voi luopua myös kesken kauden. Tämä toki saattaa hankaloittaa yhtiön toimintaa.
  

Jokaisella osakkaalla on vaikutusvaltaa

Jokaisella osakkaalla on yhtiökokouksessa mahdollisuus vaikuttaa oman taloyhtiön tärkeimpiin päätöksiin. Asioista päätetään viime kädessä äänestämällä ja useimmissa asioissa riittää päätökseen yksinkertainen enemmistö eli yli puolet kokouksessa edustetuista äänistä. Kun jokin asia on käsitelty ja päätetty, siihen ei enää palata. Osakkaan tulee päätöstä vastustaessakin tyytyä kokouksen enemmistöpäätökseen.

Ajankohtaiseksi noussut aurinkosähköjärjestelmän hankinta on yhtiökokousasia. Jos yksittäinen osakas haluaa yhtiön lähtevän toimiin aurinkosähkön hankkimiseksi, voi hän esittää asian hallitukselle seuraavaa yhtiökokousta silmällä pitäen. Tässä kokouksessa voidaan sitten päättää, lähdetäänkö yhteistuumin suunnittelemaan asiaa, ja vaatiiko se taloudellisia resursseja jo alkuvaiheessa.

Kunnossapitotöihin riittää yhtiökokouksen enemmistöpäätös, mutta uudistuksiin vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus, jos uudistus ylittää tavanomaisena pidettävän tason. Aurinkosähkö voidaan katsoa tavanomaiseksi tasoksi, kunhan osakkaille kohdistuva maksurasitus pysyy kohtuullisena.

Yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä tulee viipymättä tiedottaa osakkaalle sekä asukkaalle, mikäli tehdyt päätökset koskevat myös heitä. Varsinaista kokouspöytäkirjaa ei yleensä kopioida kaikille, vaan se on nähtävillä isännöitsijätoimistossa. Kokouksen päätöksistä tehdään erillinen muistio, jonka voi kiinnittää ilmoitustaululle sekä tiputtaa kaikkien asukkaiden postiluukusta. Myös yhtiön ulkopuolella asuvien osakkaiden tulee saada yhtiökokousmuistio.

Kun yhtiökokouskutsu kolahtaa postiluukusta sisään, on hyvä heti merkitä aika kalenteriin, tutustua kokousasiakirjoihin ja osallistua kokoukseen. Vain siten pääsee parhaiten vaikuttamaan asunto- omaisuuden hoitamiseen.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton asiakkuuspäällikkö, joka on luotsannut kiinteistöyhdistysten toimintaa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.


Kiinteistöliiton maksuton yhtiökokousopas verkossa