Sähkösopimuksen kilpailutus onnistuu helposti

28.2.2012

Sähkön kilpailutus on varsin yksinkertaista. Kuka tahansa kuluttaja voi soittaa muutamaan sähköyhtiöön, kertoa kulutuksensa, kysyä tarjousta ja solmia toimitussopimuksen edullisimman tarjoajan kanssa. Kuluttajien keskuudessa hämmennystä on herättänyt, se että jotkut sähkönmyyntiyhtiöt markkinoivat tuotteitaan aktiivisella puhelinmyynnillä.

Sähkökauppa vapautui yrityksille vuonna 1995 ja kuluttajille pari vuotta myöhemmin. Tarkoitus on, että kilpailun paineessa sähköyhtiöt kehittävät toimintaansa asiakasystävälliseen suuntaan. Aikaisemmin kullakin sähköyhtiöllä oli omalla alueellaan sekä tuotanto-, myynti- että siirtomonopoli. Nyt jäljellä on enää verkkoyhtiöiden siirtomonopoli.

– Vuosi vuodelta kuitenkin on huomattavissa, että ihmiset alkavat ymmärtää kilpailutusta paremmin ja paremmin, Tampereen Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Pertti Suuripää sanoo.

Vaikka kaikki kuluttajat eivät sähköhankintojaan kilpailuta, niin jo kilpailuttamisen mahdollisuus pakottaa sähköyhtiöt pitämään hintansa kurissa. Kerrostaloasukas voi kilpailuttamisella säästää vuodessa muutamasta eurosta pariin kymppiin, omakotiasukkaalle säästöt voivat olla tätä suurempia.

Markkinoilla kuluttajien keskuudessa hämmennystä on herättänyt, että jotkut sähkönmyyntiyhtiöt markkinoivat tuotteitaan aktiivisella puhelinmyynnillä. Kuluttaja on saatettu sitoa sähkösopimukseen kuluttajansuojalain normeja loukkaavalla tavalla. Asiakkaan on esimerkiksi ollut vaikeata irrottautua sopimuksesta, koska myyntiyhtiössä kukaan ei vastaa puhelimeen.


Vihreä energia suosiossa

Sähkötoimitusten kilpailuttamiseen voivat motivoida muutkin syyt kuin pelkkä halvimman hinnan metsästäminen. Ympäristötietoiset asiakkaat haluavat valinnoillaan tukea uusiutuvan energian tuotantoa. He ottavat selvää, voiko esimerkiksi tuuli­tai vesivoimalla tuotettua sähköä saada markkinoilta samaan tai lähes samaan hintaan kuin muulla tavalla tuotettua sähköä.
Markkinoiden paineessa Tampereen Sähkönmyynti on tehnyt oman ratkaisunsa. Se tarjoaa kaikille pienasiakkaille, niin kerrostalo­kuin omakotitaloasujillekin, pelkästään vihreää sähköä, jota tuotetaan pohjoismaisella vesivoimalla.

Halutessaan asiakas saa myös lähisähköä, jota tuotetaan oman talousalueen puuperäisillä polttoaineilla; täyteaineena poltossa käytetään toki turvetta turvaamaan polton tasaisuus ja estämään polttokattilan korrosioituminen. Yhtiö saa joka vuosi uusia asiakkaita varsinaisen toimitusvelvollisuus­alueensa eli käytännössä Tampereen ulkopuolelta. Suuripää arvelee, että kansainvälistyvässä maailmassa myös paikallisuus on hyvä myyntivaltti.


Mitä ihmettä: kaksi laskua?

Sähkön myyntiyhtiöt toimivat kahdella tavalla. Joko ne keskittyvät myymään samaan konsortioon kuuluvan tuotantoyhtiön sähköä tai hankkivat myymänsä sähkön muualta erilaisilla sopimuksilla ja välittävät sen edelleen kuluttajille. Myös näiden kahden toimintatavan yhdistelmä on mahdollinen.
Kilpailuttamisen jälkeen kuluttaja voi päätyä hankkimaan sähkönsä muualta kuin paikalliselta sähköyhtiöltä.

Tästä saattaa seurata hämmennystä, koska kuluttaja saa kaksi laskua. Sähkön myyntiyhtiö lähettää varsinaista sähköenergian kulutusta koskevan laskun. Toisen, sähkön siirtoa koskevan, laskun lähettää verkkoyhtiö. Kyseessä on korvaus siitä, että sähkö kuluttajalle kulkee verkonhaltijan omistamia linjoja pitkin.

– Moni kuluttaja on ärtyneenä soitellut, että miksi vielä tulee laskua vaikka hankimme sähkön aivan muualta, Suuripää sanoo.

Energiamaksu ja siirtomaksu ovat eri asioita. Sähkön ostaja voi kilpailuttaa ostamansa sähkö­energian, mutta sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa. Siirtomaksu pysyy samana ja se määräytyy paikallisen siirtoyhtiön tariffien mukaan. Nyrkkisääntö on, että siirtomaksu ja energiamaksu ovat varsin lähellä toisiaan.


Määräaikainen vai jatkuva sopimus?

Sähkönmyyjiä kilpailuttava kuluttaja joutuu ottamaan kantaa muun muassa siihen, valitseeko hän toistaiseksi voimassa olevan vai määräaikaisen sopimuksen. Määräaikaisen sopimuksen ottaja tietää, kuinka paljon hän maksaa sähköstään sopimuskauden aikana. Jos sähkön hinta nousee, niin hän voittaa. Jos hinta laskee, niin menetystä ei makseta takaisin.

Tampereen Sähkönmyynti on tarjonnut asiakkailleen myös hintakattoa, jonka voi ostaa. Sopimuksen voimassaolon aikana sähkön hinta ei nouse tietyn rajan yli. Hintakattotuote eroaa määräaikaisesta sopimuksesta sikäli, että myyntihintojen laskiessa myös kuluttajan sähköstään maksama hinta laskee.

Omakotitalossa asuvan ihmisen kannattaa ehkä pohtia yösähkön käyttöä, koska se on monesti noin 15 prosenttia halvempaa kuin päiväsähkö; siirtomaksun puolella hintaero on tätäkin suurempi. Tavallisin tapa on, että yösähköä käytetään lämminesivaraajan lämmittämiseen, mutta jos säästäminen on harrastus, niin myös saunomiset ja pyykinpesut voidaan ajoittaa yöajaksi.
– Suurimmat säästöt sähkölaskuun saadaan omien käyttötapojen muutoksilla, esimerkiksi huoneiden lämpötila voidaan laskea 22 asteeseen, Suuripää toteaa.


Etäluettavuus muuttaa laskutusta

Koko maassa siirrytään parhaillaan sähkömittareiden etäluentaan ja kulutuksen mittaukseen tunnin tarkkuudella. Kuluttajien vaihtoehdot lisääntyvät: voi valita laskun, jonka loppusumma määräytyy tarkasti kulutetun energian mukaan. Tällöin laskun loppusumma heilahtelee voimakkaasti vuodenaikojen mukaan.

Kuluttaja voi myös haluta tasasuuruisen arviolaskun, kuten tähänkin asti. Lasku tasataan kerran vuodessa. Ainakin omakotiasukkaat ovat tyytyväisiä saadessaan maksaa sähkönkulutuksestaan tasaiseen tahtiin. Vuonna 2013 astuu voimaan asetus, jonka mukaan asiakasta on laskutettava kolme kertaa vuodessa toteutuneen kulutuksen mukaan.