Suomessa sähköasennukset ovat turvallisia

1.3.2019

Sähköturvallisuudesta on säädelty Suomessa jo yli sata vuotta, ja sähköasennusten turvallisuusvaatimukset määritellään kullakin hetkellä voimassa olevissa määräyksissä. 

Määräysten tarkoituksena varmistua siitä, että sähköasennukset eivät aiheuta sähköiskun vaaraa eikä palovaaraa, ja että sähköasennusten käyttö on muutenkin turvallista. Turvallinen lopputulos saavutetaan, kun sähköasennustöiden tekijät ovat ammattitaitoisia ja noudattavat sähköasennuksia koskevia määräyksiä.

Sähköasennusten turvallisuus on koko ajan parantunut, koska vaatimuksia päivitetään säännöllisesti ja uudet vaatimukset ovat aina aiempia tiukempia.

Turvallisuustason paranemista voi verrata vaikkapa autojen turvallisuuden paranemiseen tekniikan kehittyessä. Yhteistä on myös se, että vaatimusten kiristyessä olemassa olevia asennuksia ei tarvitse muuttaa uutta turvallisuustasoa vastaavaksi.

Aiempien määräysten mukaisia asennuksia voi käyttää turvallisesti, mikäli ne eivät ole jostain syystä vioittuneet. Mikäli sähköasennusten kunto arveluttaa tai sähkölaitteiden käytössä on ongelmia, kuten vaikkapa se, että sulakkeet palavat toistuvasti, kannattaa kääntyä sähköalan ammattihenkilön puoleen, joka voi tarkastaa, ettei turvallisuusriskejä ei ole.

     

 
Kirjoittaja on Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.