Tuottavuuden on parannuttava!

3.10.2019

Sähköala-lehden pääkirjoitus 10/2019.

Olli-Heikki KyllönenElokuun rakennuttajaseminaarissa kuultiin professori Olli Seppäsen madonluvut rakentamisen surkeasta tuottavuudesta ja sen kehityksestä viime vuosikymmeninä. Samalla kuitenkin kuultiin myös terävä analyysi tilanteen juurisyistä ja poluista, joilta tilanteeseen voitaisiin löytää parannusta.

Tehtyjen selvitysten mukaan työmailla työntekijät ovat keskimäärin vain noin kolmanneksen ajastaan keskeytymättä varsinaisella työpaikallaan ja tästäkin ajasta oikeasti tehokasta työaikaa on vain noin puolet.

Hiukan yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kärkimies ja asentajat voivat työmaalla vaikuttaa tuottavuuteen vain kolmanneksen osuudelta koko työajasta. Loppu hukka tulee niin sanotun ulkoisen prosessin vaikutuksesta: suunnitelmien puutteet, materiaalilogistiikka, edeltävät työvaiheet, sää, resurssit, viestintä ja niin edelleen.

Näiden korjaamiseen voi nykymallisessa rakentamisessa merkittävästi vaikuttaa ainoastaan tilaaja ja pääurakoitsija, kun sähköurakoitsijalle puolestaan on tarjolla vain niin sanottu ”mopen osa”.

Edellä kuvatun rakentamisen yleisen ongelman lisäksi meillä on sähköistysalalla myös oma, itse rakennettu ongelmamme, nimittäin sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus. Urakkapakkoon perustuva palkkausjärjestelmä ei mahdollista yritykselle riittävää taloudellista insentiiviä kokonaisprosessin tuottavuuden parantamisesta, vaan mahdollinen hyöty valuu jokseenkin lyhentämättömänä suoraan asentajille. Tilanne ei ole pitkässä juoksussa edes asentajien etu: jatkossa vääjäämättä osa töistä siirtyy työmailta muualle esivalmistettavaksi, mutta TESistä johtuva rakenneongelma tulee siirtämään työmailta myös sellaisia töitä ja työvaiheita, jotka terveemmin hinnoiteltuina kannattaisi jatkossakin tehdä paikan päällä.

Tämä asia vaatii pikimmiten lisää nimenomaan sähköasennukseen keskittyvää tutkimusta tulevien toimenpiteiden pohjaksi. Sen jälkeen tarvittaisiin alan työmarkkinaosapuolilta todellista valtiomiesotetta tilanteen korjaamiseksi. Nykyisen TESin pilkunviilaaminen tiukasti vuosikymmenien aikana rakennetuista poteroista tulee johtamaan vääjäämättä umpikujaan ja ongelmiin niin sähköurakoitsijoiden kuin asentajienkin kannalta.