Rakentamisen prosessi on rikki

30.10.2019

Sähköala-lehden pääkirjoitus 11/2019.

Olli-Heikki Kyllönen

Urakoitsijoiden kanssa keskustellessa yksi useimmin esiin nousevista aiheista on sopimisen vaikeus ja jatkuva riitely rakentamisen aikana ja sen jälkeen.

Rakennuttajien ja rakennusurakoitsijoiden johtajat kyllä puhuvat kaikkea kaunista kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Käytännön todellisuus työmailla on kuitenkin kaukana näistä puolivillaisista juhlapuheista, ja tilanne on sen kuin vain huonontunut viime vuosina.

Surkeaan tilanteeseen on nimettävissä monia yksittäisiä syitä, kuten tilaajien osaamattomuus, ylenmääräinen konsulttien käyttö, tolkuttomat sopimusehdot, urakoiden tarpeeton pilkkominen ja ylipitkät alihankintaketjut. Nämä kaikki ovat varmasti osaltaan vaikuttamassa tilanteeseen, mutta ne kaikki ovat itse asiassa seurausta juurisyystä.

Kaiken taustalla on virheiden pelko ja kyvyttömyys ottaa vastuuta. Tämän seurauksena tilaajat keskittyvät sopimusteknisesti sanktioimaan kaikki virheet. Ongelmien ilmetessä osapuolten aika kuluukin syyllisten etsimiseen ja erilaisten sakkojen perimiseen tai välttämiseen sen sijaan, että keskityttäisiin itse ongelman poistamiseen ja sitä kautta projektin edistämiseen ja sitä kautta onnistuneeseen, sujuvaan ja laadukkaaseen rakentamiseen. Kouluissa oppimistulokset ovat parantuneet merkittävästi, kun osaamattomuuden rankaisemisesta on siirrytty onnistumisen palkitsemiseen.

Rakennusalan ammattilaiset ovat perinteisesti insinöörejä ja nyt riitelyn myötä mukaan on tullut enenevässä määrin myös juristeja. Kumpikaan ryhmä ei ole tunnettu erityisinä pedagogiikan ja ihmisen käyttäytymisen ymmärtäjinä, joten edellinen vertaukseni koulumaailmaan saattaa tuntua kaukaiselta. Ehkäpä tähän ryhmään uppoaa paremmin se kansainvälinen vertailu, että rikollisuuden määrä eri maissa on kääntäen verrannollinen rangaistusten ankaruuteen!