Termit johtavat harhaan

7.12.2017

Olli-Heikki KyllönenSähköala-lehden pääkirjoitus 12/2017.

Elävässä elämässä vakiintuneesti käytettävät sanat, termit ja lyhenteet säilyvät usein pitkälti sen jälkeen, kun maailman muutos on jo ajanut niiden ohitse. Näiden vanhojen ilmaisujen vakiintunut käyttö on omiaan jarruttamaan ajatustemme mukautumista uuteen tilanteeseen.

Seuraavassa esimerkki omalta alaltamme: Puhumme varsin vakiintuneesti LVI-alasta ja sähköistysalasta ja käytämme usein yhteistä kirjainsarjaa LVISAK. Jos tarkastelemme LVI-lyhenteen kirjaimia, niin V on vesi ja I on ilmastointi. Vähintään yhtä perusteltua olisi jakaa S kahteen osaan ST, eli S on sähkö ja T on tele.

Entäpä sitten tuon pitkän kirjainsarjan A eli automaatio? Katsotaanko sen kuuluvan sähköistysalaan vai LVI-alaan? Käytännössä yhä suurempi osa alan yrityksistä tekee töitä joko koko sektorilla tai ainakin toimii ristiin rastiin LVI-alan ja sähköistysalan rajapinnan ylitse. Samoin tarjouskyselyissä ja urakoissa urakoiden jako ja yhdistely yhä useammin menevät näiden rajalinjojen ylitse ja sama pätee myös suunnittelussa.

Kokonaisuutena nykytilannetta tarkasteltaessa ja etenkin tulevaa kehitystä ennakoiden pitäisikin lopettaa puhuminen LVI- ja sähköistysaloista ja käyttää vain ilmaisua talotekniikka-ala. Samalla pitäisi kirjainsarjaa LVISAK täydentää tele-T:llä, ja alkaa käyttää kirjainsarjaa LVISTAK.

Tällä perusterminologian muutoksella ohjaisimme itsemme ajattelemaan toisaalta sitä kokonaisuutta, mikä on tämän päivän ja tulevaisuuden todellisuutta ja toisaalta ymmärtäisimme ja muistaisimme, mistä osasista se koostuu.