Markkinatrendit pakottavat uudenlaiseen osaamiseen

3.4.2017

Sähköala-lehden pääkirjoitus 4/2017.

Olli-Heikki KyllönenRakentamisen suhdanteita – ja sitä kautta sähköistysmarkkinoiden vaihtelua – tulee seurattua tarkasti ja usein tuntuu, että niille annetaan turhankin suuri painoarvo yritystoimintaa suunniteltaessa. Suhdanteita tulee ja menee, niiden käännepisteitä on lähes mahdoton veikata oikein ja niiden kanssa on vain elettävä: hyvässä suhdanteessa leveämmin ja huonossa sitten vähän niukemmin.

Tärkeämpää on ymmärtää suhdanteiden takana olevia trendejä ja pitkän aikavälin kehityskulkuja ja koittaa löytää sieltä ohjenuoraa toiminnan kehittämiseen. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäsenkuntaa ajatellen on nähtävissä pari selvää trendiä, jotka jo nyt lyövät lävitse alan rakenteeseen.

Väestö ja sitä myötä rakentaminen keskittyy selkeästi pääkaupunkiseudulle, kasvukäytävään Helsingistä Tampereelle ja noin kymmeneen muuhun kasvukeskukseen. Muualla maassa rakentamisen volyymin trendi on selkeästi laskeva ja tämä lasku tulee jatkumaan. Tämän näkyy jo selvästi sähköistysyritysten lukumäärässä, joka edellä mainittujen kasvualueiden ulkopuolella on ollut tasaisessa laskussa jo kohta kymmenen vuotta ja lasku jatkuu edelleen.

Pientalorakentamisen määrä on pudonnut reiluun kolmannekseen vuosituhannen alun huippuluvuista. Tämä on osin seurausta edellä mainitusta rakentamisen keskittymisestä isoihin kaupunkeihin, mutta osin myös nuoremman väen uudesta asennoitumisesta asumiseen. Kun samalla lähes kaikki pientalot tehdään paketteina, jotka on jatkuvasti paremmin valmiiksi varusteltu, niin pientalojen sähköistysmarkkina paikallisten urakoitsijoiden kannalta on pudonnut vielä enemmän kuin itse pientalojen määrä.

Kasvualueillakaan rakentamisen volyymi ei trendinä kasva merkittävästi, joten perinteisen sähköasennuksen volyymi ei varsinaisesti kasva sielläkään. Ainoa selkeästi kasvava alue on kiinteistöihin asennettavat erikoisjärjestelmät sekä niihin liittyvä ohjelmointi ja muut palvelut, kuten huolto ja ylläpito.

Kestävä kasvu on siten haettava uudenlaisesta osaamisesta, palveluista ja liiketoimintamalleista. Muu on sitten nollasummapeliä, jossa toisen kasvu on toiselta pois ja tässä pelissä kannattavasti eivät voi toimia kuin vain kaikista osaavimmat.