Häntä heiluttaa koiraa

1.6.2017

Sähköala-lehden pääkirjoitus 6-7/2017.

Olli-Heikki KyllönenHilton Helsinki Airportissa järjestettiin pari viikkoa sitten sähkö- ja LVI-alojen yhteinen seminaari ”Talotekniikka – aliurakoitsijasta päätoteuttajaksi”. Niin seminaarin esitelmissä kuin paneelikeskustelussakin pohdittiin, mikä estää talotekniikkaa saamasta rakentamisen ja koko kiinteistötalouden prosessissa sitä asemaa, mikä sille sekä kokonsa että erityisesti teknisen ja taloudellisen merkityksensä vuoksi kuuluisi. Samalla pohdittiin, mitä ala, sen yritykset ja järjestöt  voisivat yhdessä ja erikseen tehdä asiantilan muuttamiseksi.

Kokonaisuudessaan tilanne on alan kannalta positiivinen, koska kaikki suuret trendit, kuten energiatehokkuus, digitalisaatio ja IoT tukevat alan merkityksen kasvua. Enemmän kyse onkin siitä, miten väistämätöntä kehitystä voidaan nopeuttaa ja miten alan erityyppiset yritykset voivat hyödyntää kehitystä.

Yhtenä teemana oli alan edunvalvonnan organisointi nykyistä tiiviimmin ja mahdollisesti yhden sateenvarjon alle ja jopa yhteen organisaatioon. Tässä kohden elinkeinopoliittinen e  nvalvonta ja alan edistäminen olisivat yhdistettävissä ja monet sinänsä mutkikkaat yksityiskohdat sovittavissa. Ongelmia sen sijaan tulee heti, kun siirrytään työmarkkina- ja työehtosopimuspuolelle.

Kiinteistösähköistyksen osalta on hyvinkin puoli vuosisataa jouduttu elämään tilanteessa, missä työehtosopimus on selvästi suurin yksittäinen tuottavuuden kehittämisen este. Tähän asti se ei ole kuitenkaan estänyt alan elinkeinopoliittisen edunvalvonnan ja kaikenlaisen alan muun edistämisen kehittämistä. Nyt kuitenkin pitäisi yhdistää järjestöjä, joista yksi on puhdas elinkeinopoliittinen järjestö, yksi puhdas työnantajajärjestö ja yksi sekä että.

Uhkana on, että työnantajatoiminta monine järjestöineen ja sopimuksineen estää muun toiminnan kannalta järkevät ratkaisut. Työehtosopimusten pitäisi olla vain yksi oma lohkonsa järjestöjen toiminnassa, kuten häntä koiralla. Nyt kuitenkin ollaan valitettavassa tilanteessa, että häntä heiluttaa koiraa tai peräti niin, että hännästä on tullut koira ja päinvastoin.