Sähköihmisillä on kova kysyntä työelämässä

Sähköala on kiistatta yksi eniten uramahdollisuuksia tarjoavista aloista. Sähköä on kaikkialla, joten myös työnkuvat ovat vaihtelevia.

Monet sähköalan osaajat työskentelevät teollisuuden sovellusten, sähkönjakeluverkon tai rakennusten sähköistyksen parissa. Todella moni löytää hyvän työpaikan jo opiskeluaikana – tällöin valmistuessaan on samalla sekä vastavalmistunut että työkokemusta omaava.

Stefanus ValtonenAlan opiskelijat esittäytyvät:

"Sähköalla ei tarvitse pysyä paikoillaan sillä alalla riittää töitä laidasta laitaan niin Suomessa kuin ulkomailla. Jos haluaa niin töiden mukana pääsee matkustelemaan paljonkin."

   
Opiskelumaailmasta kuultua: