Sähköalalla riittää töitä

Sähköala on kiistatta yksi eniten uramahdollisuuksia tarjoavista aloista. Sähköä on kaikkialla, joten myös työnkuvat ovat vaihtelevia.

Maailma sähköistyy kiihtyvällä tahdilla ja sähkö onkin ainoa puhdas energiamuoto. Sähköä on nykymaailmassa kaikkialla, joten alalle kaivataan jatkuvasti lisää osaajia. Monet sähköalan osaajat työskentelevät teollisuuden sovellusten, sähkönjakeluverkon tai rakennusten sähköistyksen parissa. Todella moni löytää hyvän työpaikan jo opiskeluaikana – tällöin valmistuessaan on samalla sekä vastavalmistunut että työkokemusta omaava.

Stefanus ValtonenAlan opiskelijat esittäytyvät:

"Sähköalla ei tarvitse pysyä paikoillaan sillä alalla riittää töitä laidasta laitaan niin Suomessa kuin ulkomailla. Jos haluaa niin töiden mukana pääsee matkustelemaan paljonkin."

   
Opiskelumaailmasta kuultua: