Ammatillinen koulutus uudistuu – Mikä muuttuu?

17.10.2017

Ammatillinen koulutus uudistuu vuoden 2018 alussa. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja näyttöjen suorittaminen tulee lisääntymään. Teoria jää oppilaitoksille.

Jatkossa ammatilliset tutkinnot ja ammatilliset koulutukset voi suorittaa vain näyttöön perustuvalla tutkinnolla. Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Osaamisen arvioinnin toteuttavat ja siitä päättävät näytöissä: oppilaitoksen edustaja, työelämän edustaja ja opettajat. Koulutussopimus korvaa vanhan työssäoppimisjakson.

Koulutussopimus on ei-työsuhteisesta opiskelua työpaikoilla. Koulutussopimuksessa opiskelijalle ei makseta palkkaa eikä työnantajalle koulutuskorvausta. Mallin tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista käytännön työtehtävien yhteydessä. Vähimmäis- tai enimmäismäärää koulutusjaksolle ei ole säädetty.

Oppilaitos sopii kirjallisesti koulutussopimuksesta työpaikan ja opiskelijan kanssa ja vastaa koulutuksen johdosta ja sopimuksen valvonnasta. Työpaikan on nimettävä opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että myös sähköalalla työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja näyttöjen suorittaminen tulee lisääntymään. Kaikkea ei kuitenkaan sähköalan luonteesta johtuen ole mahdollista työpaikalla opiskella, vaan varsinkin sähkötekniikan teoria ja perusosaaminen jäävät edelleen oppilaitoksille.

Apua työssäoppimisen toteuttamiseen

Koulutussopimuksen lähtökohtana on, että työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden vaatimusten mukaisesti. Laadukas toteuttaminen edellyttää kuitenkin, että tutkinnon perusteissa määritellyt osaamistavoitteet ja opetussuunnitelmat saadaan työpaikalla konkreettisiksi tehtäviksi.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on lähtenyt kehittämään sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon koulutuksen avuksi verkko/mobiilisovellusta työssäoppimisen seurantaan. "Toppi" sovellusta voidaan käyttää koko opiskelun ajan opiskelijan työssäoppimisen seurantaan ja arviointiin sekä muuhunkin tutkinnon ja näyttöjen suorittamisen dokumentointiin.


STUL:n työssäoppimiskannantotto