Nopsa-hanke tarjoaa väylän insinööriopintoihin

18.4.2019

Nopsa-hanke pohjustaa korkeakouluopintoja jo ammattikoulussa. Kaksi ammattiopiston käynyttä opiskelijaa kertoo, miten hanke helpotti jatko-opintojen aloittamista.

Nopsa-hankkeen opiskelijat Lauri Koskela ja Niclas LehesvuoriNopsa-hankkeen opiskelijat Lauri Koskela (vas.) ja Niclas Lehesvuori tekevät mittauksia yleismittareilla.

Nopsa on lokakuussa 2016 alkanut valtakunnallinen yhteistyöhanke, johon osallistuu ammattiopistoja ja ammattikorkeakouluja. Hankkeella tavoitellaan sujuvampaa ja nopeampaa siirtymistä toisen asteen opinnoista jatko-opintoihin sekä tekniikan alojen vetovoiman lisäämistä.
Käytännössä se tarkoittaa opiskelijalle sitä, että ammattikoulun opintojen ohella hän opiskelee matematiikkaa, ruotsia ja viestintää. Nämä opinnot ovat jatko-opintoihin valmistavia ja niissä luetaan kyseisiä aineita syvemmälle kuin muuten luettaisiin ammattikoulussa.  

- Matematiikan ja ruotsin opintojen päätteeksi järjestetään tentti, mutta viestinnän opinnoista tulee pelkästään hyväksytty arvosana, parhaillaan Nopsa-hankkeessa opiskeleva ICT-asentaja Niclas Lehesvuori kertoo.

Nopsa-hanke on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Opiskelija saa pisteet hyvitettyä ammattikoulussa sekä pääsylipun ammattikorkeakouluun.

Hanke kiinnosti opiskelijoita

Ammattiopisto Winnova on yksi hankkeeseen osallistuvista oppilaitoksista, joissa Nopsa herätti paljon kiinnostusta. Vuonna 2018, jolloin hankkeen ensimmäinen pilottivaihe toteutettiin, aloitti 26 opiskelijaa, joista 18 sai paikan Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK). Tammikuussa tänä vuonna aloitti 21 opiskelijaa.

- Nopsa-hankkeen kurssit sopivat hyvin tavallisen ammattikoulun rinnalle. Meillä onnistui sillä tavalla sujuvasti, että maanantaisin lounaan jälkeen siirryimme SAMKin kampukselle, joka oli viiden minuutin ajomatkan päässä Winnovan kampukselta, SAMKissa sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskeleva Lauri Koskela muistelee.

Ammattiopiston luokanopettajat olivat mainostaneet hanketta. Koskela kertoo, että mukaan pääsi helposti ilmoittamalla luokanopettajalleen.

Hyvä pohja jatko-opinnoille

Koskela haki Nopsa-hankkeen kautta ammattikorkeakouluun Winnovasta. Hänen mielestään hankkeesta on ollut paljon hyötyä varsinkin opintojen alkuvaiheessa. Laajemman ruotsin kielen ja viestinnän opinnoista on myös ollut Koskelalle hyötyä, sillä kielitaidot ovat parantuneet ja kursseista sai kokemusta varsinaisesta opiskelemisesta.

- Nopsassa aineita luettiin pidemmälle kuin oltaisiin muuten ammattikoulussa, ja sen ansiosta minusta tuntuu, että minulla on nyt paljon paremmat eväät ammattikorkeakouluun, Niclas Lehesvuori arvelee.

Hän kertoo myös, että opettajat ovat olleet hyviä ja aineissa päästiin hyvässä tahdissa eteenpäin. Muutkin opiskelijat olivat selvästi motivoituneita. Lauri Koskelalla on jo tiedossa, että valmistuessaan hän haluaa suunnitteluinsinööriksi.

- Itse olen alun perin ICTpuolelta. Tällä hetkellä tähtään opiskelupaikan saamiseen SAMKin sähkötekniikkapuolelta ja sieltä sitten suuntaan tietotekniikkainsinöörin opintoihin, mutta tässä välissä pitää vielä suorittaa asepalvelus, Lehesvuori kertoo.

Uusia malleja opetukseen

Nopsa-hanke on Euroopan sosiaalirahaston, PohjoisPohjanmaan Ely-keskuksen ja toteuttajaorganisaatioiden rahoittama. Sen päätoteuttaja ja koordinaattori on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hankkeeseen osallistuu tekniikan alan ammatti- ja ammattikorkeakouluja ympäri maata, kuten Centria, Hämeen AMK, Satakunnan AMK, Tampereen AMK, Turun AMK sekä ammattiopistot Edupoli Tredu, Turun ammatti-instituutti ja Winnova.

Hanke päättyy heinäkuun lopussa. Siitä on syntynyt alueellisia malleja, joissa tunnustetaan ammatillisella toisella asteella hankittua osaamista, opiskellaan ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa, parannetaan opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja kannustetaan heitä jatkamaan opintojaan ammatillisen 2. asteen tutkinnon jälkeen.