Harjoittelumäärien lisääminen ihmetyttää sähköurakoitsijoita

18.9.2017

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä ammattikouluopiskelijoiden työssäoppiminen siirtyy yhä enemmän yrityksiin. Uudistuksessa on useita asioita, jotka ihmetyttävät sähköurakoitsijoita.

Hallituksen ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskeinen tavoite on kasvattaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksena ja samalla vähentää oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Uudistus ei saa pelkkää kiitosta Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyrityksiltä. Jämsäläisen Sähköäijät Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Hakalan mukaan nyt pitäisi löytää rajapintaa sille, mitä urakointiyrityksen pitäisi tehdä työssäoppimisessa ja mitä koulutuslaitoksen.

– Meidän toivomuksemme on, että ensimmäisenä vuonna ei olisi työssäoppimista, sillä opiskelijoiden teoriatietämys ei vielä silloin ole riittävää. Toivottavaa olisi, että harjoittelu olisi pitkäaikaisempaa, useammassa eri vaiheessa ja useammalla työmaalla, Hakala sanoo.

Sähköäijät kouluttaa vuosittain 5 - 6 työssäoppijaa. Hakalan mukaan opettajien pitäisi käydä tutustumassa työssäoppimispaikkaan myös koulutuksen aikana varsinkin, jos näyttötutkinnotkin annetaan työpaikalla.

Kajaanilaisen Paikallissähkö Oy on ottanut vuosittain työtilanteesta riippuen ollut keskimäärin viisi työssäoppijaa. Yrityksen työpäällikkö Ari Härkönen haluaisi ammattikouluille velvollisuuden valvoa, että työssäoppimispaikat ovat ammattitaitoa edistäviä.

– Itse en ota harjoittelijoita, jos minulla ei ole tarjota asiallista työmaata harjoitteluun, Härkönen kertoo.

Härkösen mielestä nykyinen kuuden viikon harjoittelurupeama on kohtalaisen hyvä määrä.

– Jos harjoittelua koko ajan lisätään, pitää miettiä, muuttuuko koko koulutus sitten oppisopimuskoulutukseksi. Teoreettisia asioita ei voi siirtää työmaille.

Jos jostain pitää säästää, tiivistäisi Härkönen ammatillisen koulutuksen kolmesta vuodesta kahteen vuoteen.

– Koulupäivän voisi järjestää klo 8-15, jolloin päivärytmitys saataisiin samalla lähemmäksi työelämää.

Ruskossa toimivan Sähköasennus Tammisto Oy:n toimitusjohtaja Petri Tammisto on linjannut, että yritys ottaa harjoitteluun vain kolmannen vuoden opiskelijoita.

– Ainakin opintojen alussa työssäoppimista on liikaa ja liian aikaisin, kun opiskelijoilla ei vielä ole minkäänlaista tietoa ja taitoa, Tammisto sanoo.


STUL:n työssäoppimiskannantotto