TAMKin talotekniikan YAMK-koulutukseen avoimen kautta

21.11.2017

Tampereen ammattikorkeakoulun talotekniikan ylemmän AMK-tutkinnon ryhmään avataan viisi paikkaa avoimen AMKin opiskelijoille.

Koulutuksen syventävien opintojen lähiopiskelupäivät järjestetään tulevana keväänä torstaisin kello 12.00 – 20.00 ja perjantaisin klo 8.30 - 16.00 sekä neljänä lauantaina. Lisäksi opinnoissa hyödynnetään sähköisiä verkko-opiskelutyökaluja.

Opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: talotekniikkaprojektien johtaminen, kiinteistöjen kehittyvät energiaratkaisut ja talotekniikan suunnittelutyökalut. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa viisi opintopistettä TAMKin vapaasti valittavista opintojaksoista.

Kevään kurssien suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi "Avoimen AMKin väylän" kautta. Valituksi tuleminen edellyttää opintojen hyvää etenemistä ja 15 opintopisteen suoritusta 31.7. mennessä. Polkuopintojen suorittamisen lisäksi hakijalta vaaditaan insinöörin AMK-tutkinto ja 36 kuukautta työkokemusta, joka on kertynyt AMK-tutkinnon jälkeen tekniikan ja liikenteen alalta.

 

Tammikuussa käynnistyviin opintoihin voi hakea 3.12. mennessä. Lisätietoja.