Opiskelijoiden 3D-mallinnuskopteri voitti projektikilpailun

22.3.2017

Lahden Sibeliustalossa julkistettiin 22.3. Inssiforum 2017 -tapahtuman yhteydessä opiskelijoille suunnatun projektikilpailun voittaja. Parhaaksi työksi valittiin Seinäjoen ammattikorkeakoulusta toisen vuoden automaatiotekniikan opiskelijaryhmän 3D-mallinnuskopteri.

Ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnatussa projektikilpailussa kymmenhenkinen palkintolautakunta arvioi 17 työtä, joiden tavoitteeksi asetettiin ammattitaidon kehittyminen sekä työelämän ja opiskelun yhteistyö. Voiton vei Seinäjoen ammattikorkeakoulusta neljän hengen projektiryhmä, joka suunnitteli ja toteutti etäohjattavan kopterin, jolla voidaan datankeruun ja -käsittelyn avulla luoda kohteista 3D-malli. Aki Liski, Jali Kauppinen, Luukas Kuusrainen ja Riku Hietarinta kertoivat projektin edenneen yhteistyössä ideasta toteutukseen.

– Toimimme sillä periaatteella, että mitä ei löydy netistä, sitä lähdemme kehittämään. Kun saimme yhteistyöyritykset projektiin mukaan, aloimme viedä työtä systemaattisemmin eteenpäin.

Ryhmän suunnitteleman kopterin osat 3D-tulostettiin Minifactor Oy Ltd:n tulostimilla ja kopterin laserskannerin toimitti Sick Oy. Mallinnus tehtiin Ideal PLM-ohjelmistolla.
  

Kerätty data saadaan kätevästi 3D-muotoon

Kohteesta kerätty data taltioidaan ryhmän suunnittelemaan ohjelmaan, jossa se voidaan muuttaa STL-tiedostoksi. Sen jälkeen kohde saadaan näkyviin 3D-muodossa halutulla mallinnusohjelmalla, jolloin sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnittelussa, mitoituksessa ja rakennustyön laadunvalvonnassa.

Tiimi kertoo olevansa tyytyväinen kahdeksan kuukautta kestäneen projektin lopputulokseen, ja he ovat halukkaita jatkamaan sovelluksen kehittämistyötä.

– Perustamme todennäköisesti Start up -yrityksen ja kehitämme sovellusta eteenpäin. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten hyvin kopteria voitaisiin hyödyntää työelämässä sekä tutkia, onko tällaiselle sovellukselle enemmänkin käyttöä, Riku Hietarinta kertoo.

Projekti vaati opiskelijoilta omatoimisuutta

Seinäjokelaisten projektityö valittiin yksimielisesti kilpailun parhaaksi, sillä palkintolautakunnan mukaan se täyttää kaikilta osin projektikilpailussa asetetut tavoitteet sekä arviointikriteerit. Lisäksi työ on vaatinut toisen vuoden automaatiotekniikan opiskelijoilta itsenäistä opiskelua muun muassa 3D-suunnittelun, 3D-tulostuksen, Python-ohjelmoinnin ja elektroniikan yhdistämisen sekä 3D-mallinnuksen osalta.

Voittajatiimin jäsenet saivat jaettavakseen 3 000 euron suuruisen rahapalkinnon, jonka lahjoittivat Insinööriliitto IL ry, Lahden teollisuusseura ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry.

Kilpailussa jaettiin myös kunniakirjat Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoille ”Ilmaverhojen energiataloudellinen selvitys liikerakennuksissa” –työstä, Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille ”Merivaaran LED-valaisimen jalustan suunnittelu” –työstä, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ”Tärinäsimulointipenkki” –työstä.

Töiden arviointiin osallistui kattava joukko teollisuuden, ammattikorkeakoulujen sekä opiskelijoiden edustajia, jotka arvioivat projektien työelämäyhteistyötä, monialaisuutta, innovatiivisuutta, projektihallintaa ja viestintää. Opinnäytetöitä ei hyväksytty osaksi kilpailua.