Ammatillisen koulutuksen sähkötyöturvallisuusohjeet päivitettiin

22.7.2019

Sähköala.fi:n sähkötyöturvallisuutta koskevia sivuja päivitettiin ammatillisen koulutuksen reformin mukaiseksi. Erityisesti työssäoppimista koskeviin turvallisuusohjeisiin on tullut uudistuksia.Sähkötyöturvallisuussivut on päivitetty.Ammatillisen koulutuksen uudistus eli reformi muutti koulutuksen sisältöä ja siten myös sähkötyöturvallisuusohjeita. Erityisen iso muutos ammatillisen koulutuksen sisällössä oli se, että työssäoppimminen on muutettu koulutussopimukseksi, josta opiskelijalle ei voida enää maksaa palkkaa, eikä sen vähimmäis- tai enimmäismäärää opinnoissa ole määritelty. Sähköala.fi-sivustolle tarkennettiin koulutussopimuksen osapuolien vastuita ja lisättiin osio oppilaitoksen vastuista.

Ammatillisen koulutuksen sähköturvallisuusohjeet on päivitetty.Opiskelijoilta vaadittavaan osaamiseen on lisätty opiskelijoiden sähkötyöturvallisuuskortti, jonka on tarkoitus osoittaa vaadittava sähkötyöturvallisuusosaaminen opintojen aikana. Kortti on tarkoitettu opintojensa alussa olevalle sähköalan opiskelijalle, jolla ei vielä ole riittävää osaamista hallita koko SFS 6002 -standardia.

Sähkötyöturvallisuussivujen lisäksi opiskelijasivuilla on päivitetty myös tietoja ammatillisen koulutuksen tutkinnoista. Reformin myötä sähköalan tutkintoja yhdistettiin isommiksi kokonaisuuksiksi. Sähköalan ammattillisia perustutkintoja ovat sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, josta voi erikoistua sähkö- tai automaatioasentajaksi sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto, josta taas voi erikoistua elektroniikka-, ICT-, tai hyvinvointiteknologia-asentajaksi.

Sähköala.fi-sivujen lisäksi myös Sähköinfon julkaisema Sähköturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa -kirja on päivitetty. Kirja on välttämätön opas kaikille toisen asteen oppilaitoksille, jotka tarjoavat sähkötyöopetusta ja hyödyllinen myös muille oppilaitoksille, joissa annetaan sähköön liittyvää opetusta.