Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto monipuolistuu

22.8.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaustyöryhmä haluaa yhdistää ja karsia ammatillisia tutkintonimikkeitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaustyöryhmä julkaisi 9.8.2016 väliraportin ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen kehittämistarpeista. Työryhmän mukaan 2000-luvulla tutkintonimikkeiden määrä on kasvanut merkittävästi, vaikka samalla työelämän työtehtävät ovat muuttuneet entistä monialaisemmiksi.

Tästä syystä työryhmä ehdottaa, että ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yhdistettäisiin nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotta ne sopisivat nykyistä monipuolisemmin eri työtehtäviin.

Tällä hetkellä ammatillisessa tutkintorakenteessa on yhteensä 52 ammatillista perustutkintoa ja 177 ammattitutkintoa. Työryhmä ehdottaa, että ammatillisten perustutkintojen määräksi tulisi 43 ja ammattitutkintojen määräksi 64.

Ehdotuksia uusiksi tutkintonimikkeiksi

Energia-alan ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen kaukolämpöasentajan, sähköverkkoasentajan ja voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnoista.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen hissiasentajan, koneenasentajan, kotitalouskoneasentajan, kunnossapidon, rautatiekaluston kunnossapidon, teollisuusputkiasentajan ja tuulivoima-asentajan ammattitutkinnoista.

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, johon yhdistetään osaaminen automaatioasentajan, kiskoliikenteen turvalaiteasentajan, lukkosepän ja sähköasentajan ammattitutkinnoista.

  

Ohjaustyöryhmän raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla (.pdf)