Sähköinsinöörikilta kiillottaa kuvaansa

25.1.2019

Espoon Otaniemen Sähköinsinöörikilta toivoo killan imagon kohotuksen tuovan Sähkötekniikan korkeakouluun lisää päteviä hakijoita.

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry esitteli 4.12. killan uuden brändin. Brändin esittelykunnian saaneen sähköteekkari Turkka Helinin mukaan uudella logolla ja nettisivuilla ja muissa julkaisuissa käytettävillä väreillä, graafisilla elementeillä ja brändikuvilla halutaan korostaa killan arvoja ja vedota erityisesti nykynuorison matemaattisesti lahjakkaimpaan osaan, jotta sähköalan opiskelijoiksi valikoituisi ikäluokkansa parhaimmisto, ja jotta kaikki muistaisivat, että Suomen parhaat sähkötekniikan diplomi-insinöörit valmistuvat nimenomaan Sähköinsinöörikillan riveistä.

Imagon kohotukselle on selvästi tarvetta, sillä Sähkötekniikan korkeakoulun hakukoepistemäärissä on ollut viime vuosina niin paljon vaihtelua, että joinakin vuosina sisäänottomääriä on jouduttu jopa pienentämään sen takia, ettei päteviä tulijoita ole ollut riittävästi.

Sähkötekniikan opiskelu yliopistossa ei ole helppoa – joskus se saattaa olla jopa suorastaan vaikeaa – joten liian alhaisilla pistemäärillä ei hyödytä ottaa uusia opiskelijoita. Jos esimerkiksi pääsykokeen matematiikkakysymykset ovat liian vaikeita, ei elämä muutu siitä yhtään helpommaksi syksyn ensimmäisillä, kaikille pakollisilla matematiikan kursseilla.

Imagon rakentaminen on visionääristä työtä

Imagotyö aloitettiin reilu vuosi sitten perustamalla kaksitoistahenkinen brändityöryhmä.

– Huomatkaa kuitenkin, että me 12 olemme insinööriopiskelijoita, eikä meillä ollut hajuakaan mistään brändäyksestä, tai mitä jokin markkinointi on. Eli aika nollista lähdettiin liikkeelle, Helin nauratti yleisöä.

Sen jälkeen asiat alkoivat kuitenkin hiljakseen valjeta esimerkiksi yliopiston markkinointiammattilaisten avustuksella. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistämisestä syntynyt Aalto on panostanut imagonsa rakentamiseen ja markkinointiin aina surutta resursseja, ja korkeakoulun Programme Attractiveness -houkuttelevuuden parantamisohjelmasta lähdettiin ilomielin tukemaan myös killan – ja samalla koko sähköalan opiskelun – houkuttelevuuden parantamiseen tähtääviä toimia.

Aalto-maailmassa työ aloitettiin luonnollisesti vision ja strategian suunnittelusta. Nyt visiona on, että Suomen parhaat matematiikkaa ja fysiikkaa soveltavat huippuosaajat valmistuvat Otaniemestä Sähkötekniikan korkeakoulusta.

Parhaista pitkän matematiikan ja fysiikan kirjoittajista kilpailtaessa vaatimattomuus ei kaunista, eli seuraavaksi kaikki ahkerat ja lahjakkaat, alan valintaa miettivät abit pitäisikin saada ymmärtämään, että sähköala on luonnollisesti paras valinta, ja että sähköalan koulutus tarjoaa valtavasti laaja-alaisia uramahdollisuuksia.

Työnantajille halutaan puolestaan kertoa, että elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmista valmistuvat diplomi-insinöörit ja tekniikan kandidaatit ovat maailmanluokan ammattilaisia.

– Jos me saamme brändättyä linjaamme paremmaksi, se voi vaikuttaa jopa työllistymiseemme ja palkkaukseemme, Helin sanoi.

Opiskelun pitää tarjota haasteita

Vuosien 2010 ja 2018 välillä Otaniemen sähkötekniikan opinnot on päässyt aloittamaan keskimäärin 30 pisteellä, mutta pistemäärä on vaihdellut runsaasti eri vuosina 25 ja 36 pisteen välillä. Ihannetilanteessa sisäänpääsyraja pysyisi tasaisesti 30 pisteen yläpuolella.

Piste on suhteellinen luku, mutta käytäntö on osoittanut, että alhaisimmilla pisteillä opiskelemaan päässeet tulevat todennäköisesti valmistumaan muita hitaammin. Sen takia uusien opiskelijoiden valintamäärää on pienennetty tasaisesti vuoden 2010 jälkeen reilusta 150 opiskelijasta reiluun sataan opiskelijaan, jotta valittavilla olisi todennäköisesti mahdollisuus päästä vaikeimmistakin kursseista läpi.

Ja Otaniemessähän kurssit halutaan pitää jatkossakin vaativina, jotta koulutusohjelma pysyisi sekä laadukkaana että haastavana.

– Tämän vastapainoksi me haluamme varmistaa, että kilta pitää huolta myös opiskelijoiden jaksamisesta ja ettei kukaan kiltalainen pala loppuun opintojensa aikana. Tämä asia on tärkeää nostaa esille, sillä YTHS:n hiljattaisen tutkimuksen mukaan 33 prosenttia opiskelijoista kärsii kovasta stressistä. Me haluamme olla hyvinvoiva opiskelijayhteisö, joka vie maailmaa eteenpäin sähkötekniikan avulla, Helin kertoi.