Metropolia ammattikorkeakoulu hyödyntää kiinteistön talotekniikkaa

8.3.2019

Maailman fiksuimmaksi rakennusalan kampukseksi kutsutaan pääkaupunkiseudun suurimman ammattikorkeakoulun Metropolian uusia tiloja Helsingin Myllypurossa.

Metropolian uusi kampus Myllypurossa on 40 000 huoneistoneliömetrin kokoinen rakennus, joka valmistuessaan tarjoaa opetusta 6 000 sosiaali- ja terveysalan sekä rakennusalan opiskelijalle.

Keskeisenä tavoitteena oli kampuksen saaminen hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päähän ja nykypäivän teknologialla tuottaa täysin uudenlainen rakennusalan kampus.

Kampuksessa hyödynnetään olemassa olevia talotekniikkatiloja opetuksessa. Esimerkiksi rakennuksen lämmönjakohuone ja IV-konehuone ovat tarkoituksella rakennettu suuriksi ja kojeistot asennettu normaalia väljempään tilaan, jotta siinä voi pitää oppitunteja.

Lämmönjakohuoneen sähkökeskuksien kojeistoa pääsee tarkastelemaan turvallisesti läpinäkyvien ovien ansiosta. Suuriin ilmastointikuiluihin näkee lasiovien läpi jokaisesta kerroksesta ja konehuoneen ilmastointikoneet on sisältäpäin valaistu.Jorma Säteri

Kampus sisältää myös lukuisia rakennustekniikan laboratorioita, joissa voi tutkia esimerkiksi erilaisten eristeiden ominaisuuksia ilmastoiduissa huoneissa.

Lisäksi rakennukseen on asennettu erilaisia antureita lähtien 200 metrin syvyydessä olevasta ilmalämpöpumpusta aina katon aurinkopaneeleihin asti. Metropolian kiinteistö- ja talotekniikka-alan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri kertoo tällaisen tiedonkeruun olevan osa Metropolian Tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymää.

- Tavoitteena on niin rakennusprosessin kuin rakennuksen elinkaaren aikana kerätä dataa ja käyttää sitä opetuksessa, kertoo Säteri.

Toiminta Myllypuron kampuksella alkoi tammikuun puolivälissä vuonna 2019.

   

Tieto ja taito yhdistyvät

Metropolian viereen Kehä I:n toiselle puolelle on suunnitteilla uusi 1 400 opiskelijan suuruinen Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus. Sillä halutaan tuoda teoreettiset opinnot lähemmäksi käytännön opintoja.

Oppilaitokseen tulisi yhdeksän metriä korkea halli, johon rakennettaisiin monikerroksinen harjoitustalo.

- Helsingissä kuitenkin suurin osa rakennustöistä on kerrostalorakentamista, ja tämän tyyppisen rakentamisen haasteita olisi hyvä pystyä simuloimaan koulutuksessa, rakennusalan lehtori Mika Ruohonen kertoo.

- Oppilaille olisi hyvä myös turvallisessa tilassa opettaa työturvallisuuden tärkeyttä ja kuinka telineillä työskentely toimii käytännössä, Ruohonen jatkaa.

Uuden oppilaitoksen rakennusprosessia seurattaisiin samoin kuin Metropoliankin, tällä kertaa painopisteenä olisi rakennusprojektin logistiset ratkaisut.

Hanke on suunniteltu ja rahoitusta vailla, mutta parhaillaan Helsingin kaupunki hakee ulkopuolista rahoitusta. Rakennustöiden toivotaan alkavan jo vuonna 2021.

Metropolia ja Stadin ammattiopisto kaavailevat Helsingin kaupungin kanssa oppilastyönä toteutettavaa yhteistä omakotitaloalueprojektia.

Työssä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsisivät opettajien valvonnassa tekemään yhteistyötä kentällä ikään kuin oikeassa työelämässä.

Pitkällä aikavälillä Helsingin kaupunki haluaa yhdistää monen toimialan oppilaitosta isompiin yksiköihin. Sillä halutaan tuoda eri toimialoilta näkemyksiä yhteen ja näin parantaa rakennusten viihtyvyyttä sekä toimivuutta kaikille.

Esimerkiksi siivousalan ammattilaisilta saattaisi löytyä ideoita, joilla parantaa kiinteistönhuoltoa uusissa rakennuksissa.