Turvallisuusohjeisto yhtenäistää oppilaitosten käytäntöjä

22.6.2016

STUL:n ja STEK:n yhdessä oppilaitosten kanssa laatima sähköalan ammatillisen koulutuksen turvallisuusohjeisto täsmentää opetushenkilökunnan vastuita ja yhtenäistää oppilaitosten sähkötyöturvallisuuskäytäntöjä.

Uudessa multimediaohjeistossa käydään perusteellisesti läpi sähköalan ammatillisessa koulutuksessa huomioitavat turvallisuus- ja vastuukysymykset. Paketin tavoitteena on, että kaikille sähköalan opiskelijoille ja koulutuksen parissa työskenteleville muodostuu yhtenäinen kuva Suomessa noudatettavista sähkötyö- ja sähköturvallisuuskäytännöistä. Ohjeissa käydään läpi esimerkiksi hätätilanteen toimintaohjeet, työsalien turvallisuusvaatimukset ja vastuuhenkilöiden määrittelyt sekä annetaan ohjeita turvalliseen työskentelyyn ja turvallisuuden arviointiin.

Materiaali on jaettu opiskelijoille suunnattuihin Powerpoint-esityksiin ja videoihin sekä opettajien tausta-aineistoon ja lisämateriaaliin, mihin kuuluu esimerkiksi erilaisia ilmoitus- ja seurantalomakkeita, sähkötyötilojen tarkastusohjeet sekä kouluttajien tehtävien ja vastuualueiden listauksia.

– Ohjeistolla pyritään saamaan aikaan yhtenäinen työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintakulttuuri sähköalan opetukseen koko maahan ja jalkauttamaan toimintaohje kaikkiin sähköalan ammatillista koulutusta antaviin oppilaitoksiin, STUL:n järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen kertoo.

Ohjeiston laadintatyöhön osallistui Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n lisäksi kahdeksan ammatillista oppilaitosta sekä Opetushallituksen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n edustajat. Ohjeisto täydentää Opetushallituksen, STUL:n ja STEK:n vuonna 2013 julkaisemaa sähköalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohjetta.

Uusi turvallisuusohjeisto on toimittu kaikille STUL:n oppilaitosjäsenille. Muiden oppilaitosten opettajat voivat tiedustella materiaaleja STUL:sta Arto Saastamoiselta.

Lisää sähkötyöturvallisuuteen liittyvää materiaalia löytyy täältä.

Alla olevassa videossa käydään läpi sähkötyöturvallisuuteen liittyviä seikkoja eri työympäristöissä.

Voit katsoa videon myös Youtubesta.