Aikuiskoulutus

Aikuisten ammatillinen koulutus

Yleensä tutkinnot suoritetaan ns. näyttötutkintoina. Perustutkinnon ammatilliset vaatimukset ovat samat kuin nuorisoasteella. Näyttötutkinnon voi kuitenkin suorittaa ilman teoriaopiskelua (suorittamalla vaaditut näytöt). 

Perustutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2 vuotta ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–3 vuotta.

Lain mukaan alempaa tutkintoa ei tarvitse olla suoritettuna suorittaakseen ylemmän tutkinnon.

Ammatillinen perustutkinto ja ammattitutkinto sekoitetaan helposti keskenään, vaikka tutkintojen vaativuudessa on huomattava ero!

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen.

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely.

Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa (HOPS). Opetusjärjestelyt pyritään myös sovittamaan tutkintoa suorittavan elämäntilanteeseen. Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi siis suorittaa myös työn ohella.

Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille.