Sähköalan perustutkinto

Sähköalan perustutkinto-opiskelu kestää 120 opintoviikkoa eli kolme vuotta. Opiskelija voi valita yhden seuraavista kolmesta koulutusohjelmasta:

Sähköalan opiskelijalla on monia suuntautumisvaihtoehtoja

  • automaatio ja kunnossapito (automaatioasentaja)
  • elektroniikka ja tietoliikennetekniikka (elektroniikka-asentaja)
  • sähkö- ja energiatekniikka (sähköasentaja)

Opinnot koostuvat ammatillisista, yhteisistä ja vapaasti valittavista osista. Ammatillisista opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa toteutetaan työssäoppimalla. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö ja opinto-ohjausta.

 

Sähköalan perustutkinto tuottaa sähköalalla tarvittavan perusosaamisen:

  • sähköturvallisuusmääräysten mukaiset työtavat
  • sähkö- ja asennustekniikan, elektroniikan, tietokonetekniikan, tietoliikennetekniikan ja automaatiotekniikan perusosaamisen
  • käytettävien materiaalien ja komponenttien sekä työkalujen tuntemisen ja käsittelytaidon
  • hyvät valmiudet tietoyhteiskunnassa toimimiseen ja alan kehitykseen vaikuttamiseen sekä itsensä edelleen kehittämiseen

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma

Teollisuuden koneiden, laitteiden sekä automaatiojärjestelmien käytössä, kunnossapidossa ja huollossa tarvitaan sähköalan osaamista. Tehtävinä ovat erilaisten säätö- ja valvomojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotyöt. Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelmassa opiskelija suuntautuu näiden tehtävien osaamiseen.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma

Nopeasti kasvanut elektroniikka- ja sähkötekninen teollisuus sekä kehittyvä tietoliikennetekniikka, tietokoneiden ja verkkojen asennukset ja ylläpito työllistävät yhä enemmän sähkö- ja ATK-alan ammattilaisia.

Kulutuselektroniikan ja kodinkoneiden valmistuksessa, testauksessa, myynnissä ja huollossa tarvitaan myös alan ammattitaitoa.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelmassa opiskelija saa perusvalmiudet joihinkin näistä tehtävistä.

Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaOpiskelijoita

Antaa valmiudet energian tuotannon, jakelun ja siirron rakentamiseen sekä kiinteistöjen uudis- ja saneerausrakentamiseen liittyviin sähköalan töihin.

Lisäksi työnkuvaan kuuluvat kiinteistöautomaation sekä TV-, radio-, puhelin- ja ATK-verkkojen asennukset.  Myös hälytys- ja valvontajärjestelmien sekä teollisuuden laitteiden ja koneiden asennuksissa tarvitaan sähköalan asentajia.

Myös kodinkoneiden asennus-, huolto- ja korjaustyö kuuluvat ammatin perustaitoihin.

Voit katsoa videon myös tästä.