Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen ja hyvät valmiudet ja mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan.

Tutkinto antaa hyvän perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon suorittaja hallitsee hyvin työturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuudenm sekä sähköturvallisuusmääräysten mukaiset työtavat. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on hyvä perustietämys komponenteista ja työvälineistä, sekä hyvät kädentaidot. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkuutta tukien.

Tutkintonimikkeitä ovat:

  • automaatioasentaja
  • sähköasentaja.

Sähköalan opiskelijoita

Tutkinnon osat

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (35 osp) ja ammatillisista opinnnoista (145 osp). Ammatillisista opinnoista pakollisia on 105 osaamispistettä ja valinnaisia 40 osaamispistettä.

Opiskelu ammattikoulussa on käytännönläheistä.

Pätevyydet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Automaatioasentaja taas osaa tehdä teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja - säädösten mukaan.

Lisätietoa opinnoista =>

Voit katsoa videon myös tästä.