Rivitalon sähköistysprojektissa oli mukana tietomallinnus

31.10.2017

Pääsimme suunnittelemaan rivitalokiinteistön sähköistyksen alusta loppuun kuluneella opintojaksolla. Kahdeksan viikon projektiin sisältyi kaavioiden ja tasopiirustusten laatiminen, sekä mallintaminen. Projektiin kuului sähkö-, tele-, turva- ja palojärjestelmät sekä sulanapito ja katuvalaistus.

Lisäksi kuvitteellisesta kohteesta tehtiin tarjouspyyntö, laadittiin konsulttisopimus, liittymän mitoituslaskelmat ja tehtiin sähkötyöselostus. Samalla harjoiteltiin projektin tuotetietokantojen hyödyntämistä suunnittelussa ja määräluettelon laatimisessa. Kaikki piirustukset ja kaaviot tehtiin CADs Planner Client 17 -sovelluksella.

Teimme työnjaon ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen jokainen keskittyi omaan osa-alueeseen. Yhteisillä tunneilla suunnitelmia tarkasteltiin ja korjailtiin, mikäli ristiriitoja löytyi. Yhteisen ajan järjestäminen osoittautui välillä hankalaksi, sillä kaikki ryhmäläiset ovat opiskelujen ohella töissä.

Sähkösuunnittelu oli osalle ryhmästä jo rutiinia töiden puolesta, mutta haasteellisuutta loi projektitietokannan ylläpitäminen ja tuotetietojen säilyminen. Kun tuotetietoja sisältäviä piirustuksia ladattiin pilveen tai muistitikulle ja sitten aukaistiin toisella koneella, saattoi tietoja muuttua tai kadota siirtelyn seurauksena.

Projekti saateltiin päätökseen tenttiviikon jälkeen. Tarkastelimme yötä myöten: kerrosten väliset nousut, johdotukset, ryhmät, piiri-, periaate- ja pääkaaviot nimiöitä myöten. Lopuksi ne tulostettiin PDF:inä. Kun piirustuksiin oltiin tyytyväisiä, ne vietiin IFC-tiedostona Tekla Blim Sight-ohjelmaan tarkasteltavaksi. Ohjelmalla pystyy katsomaan 3D-mallissa miltä toteutus tulee asennettuna näyttämään.

Projekti oli kaikin puolin mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Pääsimme harjoittelemaan sähkösuunnittelun eri vaiheita, sekä tulevaisuudessa varmasti yleistyvää tietomallinnuspohjaista suunnittelua. Aikataulu tuntui turhankin tiukalta ja vastoinkäymisten kohdalla meinasi usko loppua. Saimme kaikesta huolimatta hyvän projektin kasaan, johon kaikki olivat tyytyväisiä.

Projektissa kulminoitui opiskelun parhaat puolet: haasteellisuus ja onnistumisen tunne.


Alexa