Diplomi-insinööriksi

Koulutus koostuu 300 opintopisteestä ja kestää 5 vuotta.Diplomi-insinööriksi voi opiskella teknillisessä yliopistossa tai yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Tutkinnon laajuus on
300 opintopistettä ja tavoitteellinen valmistumisaika on 5 vuotta.

Opinnot koostuvat perusopinnoista, pääaine- ja sivuaineopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, jotka voivat olla myös oman tutkinto-ohjelman ulkopuolelta. Vahvasti matematiikkaan ja luonnontieteisiin pohjautuva opinto-ohjelma on joustava, jolloin opiskelija voi valita omien kiinnostustensa mukaisen yhdistelmän kursseja.

Sähköalan yliopisto-opinnot koostuvat pääasiassa luennoista, laskuharjoituksissa, laboratoriotöistä sekä ryhmäprojekteista. Yliopisto-opiskeluun kuuluu vahvasti myös akateeminen vapaus, mikä tarkoittaa että useimmilla kursseilla ei ole läsnäolopakkoa, ja opiskelun voi sovittaa omiin aikatauluihin sopivaksi. Kursseilla on kuitenkin usein pakollisia harjoituksia ja tehtävistä saa usein lisäpisteitä tenttiin.

Aalto-1 -sateliitti; Kuva: Mikko Raskinen, Aalto-yliopistoKuva: Mikko Raskinen, Aalto-yliopisto

Diplomi-insinöörin koulutus suoritetaan kahdessa vaiheessa. Aluksi suoritetaan 180 opintopisteen tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on insinööritutkintoa vastaava alempi korkeakoulututkinto. Tekniikan kandidaatiksi valmistutaan noin kolmessa vuodessa, ja kandidaatin opintoihin sisältyy myös kandidaatintyö.

Tämän jälkeen on mahdollista suorittaa 120 opintopisteen laajuinen diplomi-insinöörin tutkinto, joka kestää noin kaksi vuotta, jonka aikana tehdään myös diplomityö.


Diplomi-insinöörien työtehtävät

Diplomi-insinöörit sijoittuvat tyypillisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin sekä myynti-, koulutus- ja tutkimustöihin. DI:llä on ammatillinen valmius tavalliseen suunnittelutyöhön, mutta tieteellinen koulutus antaa myös laajemman näkökulman johtoa, kehittämistä ja myyntiä varten.

Sähköalan diplomi-insinöörit voivat valintojensa mukaan työskennellä mitä erilaisimmilla toimialoilla: sähkötekniikan, elektroniikan ja energiatekniikan aloista lääketieteelliseen tekniikkaan, automaatio- ja systeemitekniikkaan sekä robotiikkaan.


Opiskelu on myös hauskaaHakeminen DI-koulutukseen

Korkeakouluihin haetaan keväällä järjestettävässä yhteishaussa. Korkeakoulut valitsevat oppilaansa joko paperivalinnan (ylioppilaskirjoitukset), yhteispisteiden (ylioppilaskirjoitukset + pääsykokeet) tai pelkkien pääsykoepisteiden perusteella. Pääsykokeet järjestetään yleensä touko- ja kesäkuun vaihteessa.

Yliopistojen koulutustarjonta sekä sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta Opintopolku.fi.

Koulutusohjelmista, pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saat tietoa yliopistojen omilta sivuilta.

    

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan opiskelun esittelyvideo Youtubessa:

    

Diplomi-insinöörin palkka

  • Opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset vaihtelevat suoritettujen opintopisteiden mukaan
    2000 –
    2 590 euroa/kk.
  • Vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien alkupalkkasuositus on 3740 e/kk.

Lisätietoa palkkauksesta: Tekniikan akateemisten liitto