Sähköinsinööriksi

Koulutus koostuu 240 opintopisteestä ja kestää 4 vuotta.Insinööriksi kouluttautuminen tarkoittaa 240 opintopisteen laajuista korkeakoulututkintoa, joka suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Neljän vuoden opintoihin sisältyy luonnontieteiden, matematiikan ja kielten perusopintoja, käytännön puolta tukevia ammattiopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

Lisäksi tutkintoon kuuluu puolen vuoden mittainen työharjoittelu sekä opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on yliopisto-opiskelua käytännönläheisempää.

Insinööriksi valmistumisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi suorittaa myös 60 opintopisteen laajuisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, joka vastaa tasoltaan yliopistossa suoritettua diplomi-insinöörin tutkintoa.

Sähköinsinööriksi


Sähköinsinöörien työtehtävät

Sähköinsinöörit työskentelevät monenlaisissa työympäristöissä kuten suunnittelu-, tutkimus-, tuotanto-, asennus-, kunnossapito-, käyttö-, markkinointi- ja tuotekehitystehtävissä. Sähköinsinöörit toimivat myös teknisinä asiantuntijoina erilaisissa yrityksissä sekä voivat itse olla esimerkiksi suunnittelutoimiston, sähköurakointiyrityksen tai valmistavan teollisuuden yrittäjiä.

Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi sähköinsinööriltä edellytetään projektityötaitoja, luovuutta, loogista päättelykykyä, sosiaalisia taitoja, itseluottamusta, yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta. Sähköteknisen alan nopea kehitys vaatii myös jatkuvaa uuden omaksumista ja kaikissa alan tehtävissä tarvitaan entistä enemmän kielitaitoa.

Sähköinsinööriksi


Hakeminen koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan joko lukion tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon jälkeen kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä yhteishaulla: Keväällä pyritään syksyllä alkavaan ja syksyllä seuraavassa vuodenvaihteessa alkavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulut valitsevat oppilaansa lukion tai ammattikoulun päästötodistuksen, pääsykokeen ja työkokemuksen perusteella. Useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe, johon kutsutaan kirjeitse. Valintakokeet järjestetään pääosin huhtikuun aikana.

Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta sekä sähköinen hakulomake löytyvät osoitteesta Opintopolku.fi.

Koulutusohjelmista, pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saat tietoa Ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.     


Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan opintojen esittelyvideo Youtubessa.
      

Sähköinsinöörin palkka

  • Opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset vaihtelevat suoritettujen opintopisteiden mukaan 1 750 - 2 500 euroa/kk.
  • Vastavalmistuneiden insinöörien alkupalkkasuositus on 2 800 euroa/kk.

Lisätietoa palkkauksesta: Insinööriliitto