Työssäoppiminen

tyossaoppiminen_etusivu.jpgTyössäoppiminen on työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta.

Keskeistä työssäoppimisessa on työn tekeminen ja tekemällä oppiminen aidoissa työelämän tilanteissa.

Tärkeää on myös välitön yksittäisenkin työtehtävän ohjaaminen ja palautteen anto niin, että työssäoppijan ammattitaito kasvaa vaihe vaiheelta sekä hän oppii oikeat työtavat ja –menetelmät jo työuransa alkuvaiheessa.

Työssäoppimista voi suorittaa seuraavin tavoin:

Lisätietoja työssäoppimisesta löydät Opetushallituksen sivuilta.

Voit katsoa videon myös tästä.