Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen eli TET on työharjoittelujakso, jonka oppilaat suorittavat peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Myös lisäopetuksen eli entisen kymppiluokan oppilaat tutustuvat työelämään.

Tutustumisen tarkoituksena on auttaa oppilasta tämän miettiessä uravalintaansa, parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä lähentää koulun ja työelämän yhteyksiä. TET-jaksolla oppilaat myös saavat kokea käytännössä, mitä merkitystä koulussa opetettavilla asioilla on työelämässä.

Lisätietoa asiasta antavat paikallisen peruskoulun ja lukion oppilaanohjaajat.