Siisteys ja huolellisuus luovat turvallisuutta

Siisteys ja huolellisuus luovat turvallisuutta ja järjestystä niin työmailla kuin sähkötiloissa. Työmailla jokainen työntekijä vastaa oman työpisteensä siisteydestä.

Sekä sähkötilojen ja työmaiden siivouksessa on huomioitava siistijän henkilöturvallisuus sekä se, etteivät laitteet vahingoitu. Siistissä ympäristössä myös työntekijöiden on turvallisempi työskennellä. Sähkötilojen siivouksesta on annettu siivoushenkilöstön opastusohje standardin SFS 6002 liitteessä Z.2.4.

Oppilaitosten sähkölaboratorio- ja työsalitiloissa sähköllä toimiviin siivouslaitteisiin saa ottaa virransyötön vain SIIVOUS-tekstillä varustetusta pistorasiasta. Sisääntulon viereisestä avainkytkimestä saadaan pistorasioihin kytkettyä jännite päälle. Kytkettäessä jännite siivouspistorasioihin tilojen muut sähköt, paitsi valaistus, kytkeytyvät pois päältä.

Työmailla työntekijöiden perussiivouksen lisäksi voi olla erikseen määritelty siivooja, joka siivoaa paikat vielä tarkemmin.

Siisteys kärsii kiireestä

Siisteyden tasoa seurataan muun muassa töiden läpikäynnin yhteydessä sekä viikoittaisilla TR-mittauksilla. Työmaan kokonaissiisteydestä vastaavat työmaasuunnitelmassa nimetyt henkilöt, joita yleensä ovat työnjohtajat ja työsuojeluvaltuutetut.

Tilan puute asettaa haasteita järjestyksen ylläpidolle.Kun työmaalla on paljon laitteita ja koneita käytössä, asettaa tilan puute myös omat haasteensa järjestyksen ylläpidolle. Siivouksen laiminlyönnin taustalla on usein kuitenkin välinpitämättömyys ja kiire.

Työkohtaisesta siivouksesta pitäisi sopia jo aloituspalaverissä ennen töiden aloittamista, jotta se hoituisi tehokkaasti.

Töitä tehdessä myös huolellisuus palkitaan. Vaikka olisi kuinka kiire, ei koskaan kannata hätiköidä. Huolellisella työllä saa aikaan parempaa jälkeä ja työ sujuu turvallisemmin.

Kiireessä voi unohtaa noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita, mikä lisää tapaturmariskiä. Loppujen lopuksi aikaa tai vaivaa ei siis säästy hosumalla – pikemminkin päinvastoin.