Työssäoppijan ohjaus ja opastus

Hyvä ammattitaito sähkötyö- ja sähköturvallisuusasioissa edellyttää hyvää käytännön osaamista, jota ei voi saavuttaa ilman riittävää harjoittelua. Työssäopimmista voi tapahtua joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.Työssäoppimiseen kuuluu huolellista perehdyttämistä työpaikan käytäntöihin, sekä turvallisiin työtapoihin. Kuva: Mikko ArvinenTyöpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on tavoitteena, että opiskelija tutustuu työyhteisöön ja hankkii valmiudet tehdä asteittain vaikeutuvia, oppimissuunnitelman mukaisia työtehtäviä oikein ja turvallisesti. Sekä työnanatajalla, oppilaitoksella että opiskelijalla on vastuunsa turvallisen työssäoppimiskokemuksen takaamiseksi.

Opiskelija:

Harjoittellupaikkaa hakiessa opiskelijan on osattava kertoa yrityksen edustajalle omasta sähkötyöturvallisuusosaamisestaan, jotta yrityksessä voidaan määritellä, millaisia töitä opiskelija voi tehdä ja miten paljon valvontaa hän tarvitsee. Työpaikalla opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa yrityksen työturvallisuusohjeita, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi tapaturmien raportoinnista sekä vaaratilanteiden ilmoituksista.

Työnantaja:

Jos opiskelijalla ei ole aikasempaa kokemusta alalta, hän ei osaa hahmottaa sähköalan työssä esiintyviä riskejä. Työnantajan tehtävänä onkin perehdyttää opiskelija työpaikan toimintaympäristöön ja selvittää työpaikalla esiintyvät riskit sähkötyöturvallisuudessa ja työturvallisuudessa.

Työnantaja muun muassa:

  • varmistaa, että opiskelijalta löytyy asianmukaiset työvaatteet
  • opastaa suojavälineiden asianmukaisen käytön, säilytyksen, kunnossapidon ja tarkastuksen
  • esittelee ja tarvittaessa kertaa työpaikan ensiapu- ja työsuojelutoiminnan
  • hankkii tarvittavat kulkuluvat, jotta opiskelijakin pääsee tallaamaan pitkin työmaata
  • varmistaa, että työssäoppija on tietoinen työtehtäviin liittyvistä turvallisuusseikoista.Työharjoittelija perehdytetään huolellisesti ennen kuin hän pääsee tositoimiin. Kuva: Mikko Käkelä

Oppilaitos:

Oppilaitos vastaa opiskelijan vakuuttamisesta työtapaturmien varalta ja huolehtii mahdollisesta ilmoituksesta nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön. Lisäksi oppilaitos vastaa siitä, että opiskelijalla on kuvallinen henkilötunnus veronumeroineen, sekä muut tarvittavat kortit. Oppilaitos vastaa myös opiskelijan tietojen viemisestä veronumerorekisteriin.

Perehdytyksellä voidaan välttyä tapaturmilta

Työssäoppijan ohjaukseen tulee nimetä sähköalan ammattihenkilö, jonka välittömässä valvonnassa työssäoppija on. Käymällä läpi töihin liittyvät vaaratilanteet sekä sähkötapaturmaan ja tulipaloon liittyvät toimintaohjeet voidaan välttyä pieniltäkin haavereilta.

Tapaturmariskien lisäksi pitää ottaa huomioon myös ammattitautien ja muiden työperäisten sairauksien riskeiltä suojautuminen, kuten kemialliset ja biologiset altisteet sekä oikea ergonomia. Mielen ja kehon ollessa virkeitä työkin sujuu paremmin.

Lisätietoa sähkötyöturvallisuudesta ammatillisessa koulutuksessa löytyy Sähköinfon julkaisemasta oppaasta.

Voit katsoa videon myös Youtubesta.

STULin 2. asteen oppilaitosryhmä ja STEK yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa ovat laatineet yllä olevan videon. Videossa esitellään eri työympäristöjen sähkötyöturvallisuuteen liittyviä huomioita.