Työssäoppijan ohjaus ja opastus

Hyvä ammattitaito sähkötyö- ja sähköturvallisuusasioissa edellyttää hyvää käytännön osaamista, jota ei voi saavuttaa ilman riittävää harjoittelua.

Työssäoppimisen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työyhteisöön ja hankkii valmiudet tehdä asteittain vaikeutuvia, työssäoppimissuunnitelman mukaisia työtehtäviä oikein ja turvallisesti.  Kun opiskelija suorittaa työssoppimista on työnantajalla ja vastuuhenkilöllä velvollisuuksia, mutta niin on työssaoppijallakin.

Työnantaja:

  • Työssäoppimisjaksoon kuuluu huolellista perehdyttämistä työpaikan käytäntöihin sekä työturvallisuusasioihin. Kuva Mikko Arvinen.varmistaa, että työssäoppijalta löytyy asianmukaiset työvaatteet.
  • opastaa suojavälineiden asianmukaisen käytön, säilytyksen, kunnossapidon ja tarkastuksen.
  • esittelee ja tarvittaessa kertaa työpaikan ensiapu- ja työsuojelutoiminnan.
  • hankkii tarvittavat kulkuluvat, jotta opiskelijakin pääsee tallaamaan pitkin työmaata.
  • varmistaa, että työssäoppija on tietoinen työtehtäviin liittyvistä turvallisuusseikoista.

Työssäoppija perehdytetään huolellisesti turvallisuusasioihin ennen kuin hän pääsee kentälle hommiin.Vastuuhenkilö:

Vielä ennen työn aloittamista vastuuhenkilön on varmistettava, että opiskelija on riittävän perehtynyt juuri kyseiseen työhön ja pystyy sen turvallisesti suorittamaan. Laitteiden käyttö ja asennusten tekeminen tulee olla hallussa. Kun muistaa, että asennuksia ei saa tehdä virtapiirin ollessa jännitteellinen, pääsee jo pitkälle!

   

Työssäoppija:

Työssäoppijan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa yrityksen työturvallisuusohjeita, jotka sisältävät tietoa esimerkiksi tapaturmien raportoinnista sekä vaaratilanteiden ilmoituksista.

Perehdytyksellä voidaan välttyä tapaturmilta

Työnantaja järjestää työssäoppijalle tarvittavat kulkuluvat.Työssäoppijan ohjaukseen tulee nimetä sähköalan ammattihenkilö, jonka välittömässä valvonnassa työssäoppija on. Käymällä läpi töihin liittyvät vaaratilanteet sekä sähkötapaturmaan ja tulipaloon liittyvät toimintaohjeet voidaan välttyä pieniltäkin haavereilta.

Tapaturmariskien lisäksi pitää ottaa huomioon myös ammattitautien ja muiden työperäisten sairauksien riskeiltä suojautuminen, kuten kemialliset ja biologiset altisteet sekä oikea ergonomia. Mielen ja kehon ollessa virkeitä työkin sujuu paremmin.

Voit katsoa videon myös Youtubesta.

STULin 2. asteen oppilaitosryhmä ja STEK yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa ovat laatineet yllä olevan videon, joka on osa sähköalan ammatillisen koulutuksen turvallisuusohjeiston materiaalia. Videossa esitellään eri työympäristöjen sähkötyöturvallisuuteen liittyviä huomioita.