Työ- ja suojavälineet

Sähköalan opiskelija tarvitsee monenlaisia työ- ja suojavälineitä työmaalla. Työssäoppimispaikkoja haettaessa opettajan tulee selvittää, millaisia välineitä ja suojavarusteita opiskelija työssäoppimisjakson aikana tarvitsee. Tämän jälkeen selvitetään, mitkä varusteet opiskelija saa työssäoppimispaikasta ja mitä hänen tulee ottaa mukaan oppilaitoksesta. 

Sähköalalla on työtehtäviä, joissa määräysten mukainen suojavaatetus voi pelastaa tapaturmalta ja jopa kuolemalta. Siksi asianmukaisten suoja-asujen, työjalkineiden ja vastaavien varusteiden käyttöön ja saatavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätietoa sähkötyöturvallisuudesta ammatillisessa koulutuksessa löytyy Sähköinfon julkaisemasta oppaasta.

Suojavälineitä ja -vaatteita

Kypärä. Kuva Vandernet Oy

Suojakypärä:

Kypärän käyttö on aina pakollista
työmaalla ja kuulosuojaimia tulee
käyttää kun työnmelutaso ylittää
85 desibelin rajan.

Suojalasit. Kuva B&B Products Oy

Suojalasit:

Suojalasien käyttöä suositellaan aina
esimerkiksi purkutöissä tai koneita
käytettäessä sekä silloin kun
työskentely tapahtuu hartia-
tason yläpuolella.

Riipputaskuliivi. Kuva Blåkläder Oy

Riipputaskuliivi:

On syytä muistaa tarkistaa
määräajoin suojavaatteiden ja
-välineiden kunto, koska
rikkinäiset tai vialliset
suojavaatteet tai -välineet eivät
suojaa käyttäjäänsä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Myös näkyvä varoitusvaatetus on
henkilönsuojain, jonka käytöstä on
säädetty työturvallisuuslaissa.

Riipputaskuhousut. Kuva Center Asu Kuopio Oy

Riipputaskuhousut:

Jos tehdään töitä lähellä jännitteisiä
osia tai jännitetöitä, joissa valokaari
voi aiheuttaa vaatteiden syttymisen,
on käytettävä tulelta ja kuumuudelta
suojaavaa suojavaatetusta. Tulelta ja
kuumuudelta suojaavan vaatteen
vaatimukset on määritetty
SFS EN ISO 11612- standardissa.
Standardin mukaisessa suoja-
vaatteessa on hyväksynnästä merkintä.
Minimisuojan tarjoaa luokkien
A1, B1 ja C1 mukainen suojavaate.
Vaate voi olla myös valokaaritestattu
standardin EN 61482-1-2 mukaisesti.

Lue artikkeli aiheesta.

Turvajalkineet. Kuva Ejandals ab

Turvakengät:

Turvakengät on syytä varmistaa,
että ne ovat naula- ja kärki-
suojatut.

Suojakäsineet. Kuva Multisafe Oy

Suojakäsineet:

Sähköalan töissä on hyvin tärkeää,
että suojakäsineet istuvat, ja
ovat pisto- ja viiltosuojatut.

Hengityssuojan. Kuva Dräger Suomi Oy

Hengityssuojain:

Paras tapa suojaitua työmaalla hieno-
jakoiselta pölyltä on käyttää
vähintään luokan P2 hengitys-
suojainta.