Opiskelijoilta vaadittava osaaminen

Työturvallisuuskortti:

Työturvallisuuskorttikoulutus on Suomessa hyvin yleinen menettelytapa, jolla tarjotaan työntekijöille peruskoulutus työturvallisuuteen. Se on kehitetty työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi, ja työnantaja useimmiten vaatii harjoittelijaltakin työturvallisuuskortin, jonka saa suorittamalla työturvallisuuskoulutuksen hyväksytysti. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Suorittamalla hyväksytysti SFS 6002 -standardin mukaisen koulutuksen opiskelija saa itselleen sähkötyöturvallisuuskortin.Sähkötyöturvallisuuskortti:

Työssäoppimiseen tai työharjoitteluun lähtevältä vaaditaan sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 hallitsemista sekä työturvallisuuskoulutusta työpaikan edellyttämällä tasolla. Suorittamalla SFS 6002 -standardin mukaisen sähkötyöturvallisuuskurssin opiskelija saa tarvittavat tiedot sähkötyöturvallisuusvaatimuksista. Oppilaitoksesta valmistuneen oletetaan tuntevan SFS 6002 kokonaisuudessaan ja edellytetään, että kaikki tarvittavat koulutukset ovat voimassa.

Tulityökortti:Tulityökoulutus. Kuva Mikko Arvinen

Perusopetukseen sisältyvien kuumailmapuhaltimen käytön hallinta ja metallitöiden takia tulityökoulutus on myös välttämätön. Tulitöiden tekeminen tilapäisissä tulityöpisteissä edellyttää, että tekijällä on voimassa oleva tulityökoulutus. Tulitöitä ohjaavalla henkilöillä tulee myös olla voimassa oleva tulityökoulutus, vaikka ohjaus tapahtuisi kiinteissä tulityöpisteissä.

Ensiapukortti:

Sähkötöiden tekeminen oppilaitoksen sähkölaboratorioissa ja – työsaleissa edellyttää ensiapukoulutusta, sähkön vaaroihin ja tapaturmiin perehtymistä sekä toimintaohjeiden tuntemista tapaturmien sattuessa.

Voit katsoa videon myös Youtubesta.

STULin 2. asteen oppilaitosryhmä ja STEK yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston kanssa ovat laatineet yllä olevan videon, joka on osa sähköalan ammatillisen koulutuksen turvallisuusohjeiston materiaalia. Videossa esitellään eri työympäristöjen sähkötyöturvallisuuteen liittyviä huomioita