Asennussuositukset

Sähköturvallisuuden suositusryhmän hyvää suunnittelu-, asennus- ja sähkön käyttötapaa edistäviä suosituksia.

Yllä näkyvien tuoreimpien suositusten lisäksi vanhat suositukset on koottu aiheittain sivujen vasemmassa reunassa näkyvään arkistoon.

Suositusten numerointi: Numero 3/2012 tarkoittaa sitä, että se on kolmas kysymys vuonna 2012, joka on suositusryhmälle esitetty ja otettu käsiteltäväksi.

Suositusryhmältä voi pyytää kannanottoa selvästi tulkintaa vaativissa asioissa. Tulkintatarvetta voi olla esimerkiksi, jos halutaan varmistua siitä, että ratkaisu täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Sähköturvallisuussuosituksia julkaistaan näillä verkkosivilla ja myös alan lehdissä, kirjoissa, kansioissa ja koulutustilaisuuksissa. Suositusryhmä toimii Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä.

Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Osa vanhentuneista suosituksista on poistettu sivuilta, mutta ei välttämättä kaikkia.


Lisätietoja 
Timo Ylinen
PL 55, 02601 Espoo
puh. (09) 5476 1320
timo.ylinen(at)sahkoinfo.fi